Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση για το ΙΤΕ στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας | Νέα

Επιστημονικά Νέα

Ευρωπαϊκή_Πιστοποίηση_για_το_ΙΤΕ_στον_τομέα_της_Κυ
08.02.2013

Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση για το ΙΤΕ στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας

Στo πλαίσιo των εργασιών της 38ηςδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαπιστευμένων Ομάδων Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών Κυβερνοασφάλειας, TERENA Trusted Introducer, που πραγματοποιήθηκε στις 28-30 Ιανουαρίου στην Λισσαβόνα της Πορτογαλίας, απονεμήθηκε στο Τμήμα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών Κυβερνοασφάλειας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας(FORTHcert) η πιστοποίηση κατάTERENA TI.

Το ΙΤΕ μέσω του Τμήματός του FORTHcert (FORTH’sComputer Emergency Response Team) γίνεται ο πρώτος ελληνικός φορέας που κατέχει την πιστοποίηση αυτή και ο έβδομος ευρωπαϊκός φορέας σε σύνολο ενενήντα έξι υφιστάμενων καταχωρημένων και διαπιστευμένων ομάδων CERT από τον οργανισμό TERENA σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι θεσμοθετημένες ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών κυβερνοασφάλειας (CERTs) αποτελούν το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την προστασία του κυβερνοχώρου και των κρίσιμων πληροφοριακών υποδομών. Η πιστοποίηση TERENA TI αποτελεί τη υψηλότερη διάκριση για τις ευρωπαϊκές ομάδεςCERT και πιστοποιεί ότι: ο κάτοχός της υλοποιεί με βέλτιστο τρόπο το μοντέλο ωριμότητας για την διαχείρισης περιστατικών κυβερνοασφάλειας (Security Incident Management Maturity model –SIM3 model) στους τομείς της οργάνωσης, των ανθρωπίνων πόρων, των διαδικασιών και των εξειδικευμένων εργαλείων για την κυβερνοασφάλεια.

Πέραν της διεθνούς αναγνώρισης της υψηλού επιπέδου αποτελεσματικότητας για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών κυβερνοασφάλειας, με την πιστοποίηση του Τμήματος FORTHcert του ΙΤΕ βελτιώνονται οι δείκτες της Ελλάδας στο«Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη», στον τομέα της Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης, και αναβαθμίζεται ο ρόλος της χώρας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας διεθνώς.

To FORTHcert είναι παραγωγικό τμήμα του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και διαθέτει επτά ειδικούς επιστήμονες και μηχανικούς στον τομέα της ασφάλειας τηλεπικοινωνιών και δικτύων με προϊστάμενο τον Δρ. Ιωάννη Ασκοξυλάκη.

Επικοινωνία:
Δρ. Ιωάννης Ασκοξυλάκης
Τηλ. 2810391723
Εmail: asko@ics.forth.gr