Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΙ Κρήτης και του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ του ΙΤΕ | Νέα

Ανακοινώσεις

Υπογραφή_μνημονίου_συνεργασίας_μεταξύ_του_ΤΕΙ_Κρήτ
06.11.2007

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΙ Κρήτης και του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ του ΙΤΕ

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης κ. Χαρά Αθανασάκη - Μιχαηλίδου και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ κος Κώστας Φωτάκης.

Με δεδομένο ότι οι δύο φορείς αναγνωρίζουν την ανάγκη συνεργασίας, με στόχο την αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρωπίνων και υλικών πόρων τους, σε μία κοινή προσέγγιση εκπαιδευτικών, ερευνητικών και παραγωγικών θεμάτων προχώρησαν στη συνεργασία με γνώμονα το αμοιβαίο όφελος, για την ενίσχυση των σκοπών της λειτουργίας τους.

Τα θέματα συνεργασίας θα αφορούν την εκπαίδευση-κατάρτιση, τις ερευνητικές δραστηριότητες και την ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και των δύο φορέων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΙΤΕ
Τηλ.: 2810 391510
E-mail: pr@admin.forth.gr
&
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΤΕΙ
Τηλ.: 2810 379303, Fax: 2810 314501