Την δεύτερη θέση κατέλαβε ομάδα του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ σε διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας R&D INDUSTRY της Ε.Ε. | Νέα

Press Releases

15.02.2013

Την δεύτερη θέση κατέλαβε ομάδα του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ σε διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας R&D INDUSTRY της Ε.Ε.

Φεβρουάριος, 2013

Την δεύτερη θέση κατέλαβε η Ομάδα Διαφανών Αγώγιμων Οξειδίων του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) σε διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας που διοργανώθηκε από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) στο πλαίσιο του έργου «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) στη Βιομηχανία - R&D INDUSTRY», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας MED 2007-2013 τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους.

Οι ομάδες διαγωνίστηκαν σε 5 θεματικές ενότητες που αφορούσαν Περιβάλλον, Τουρισμό Γεωργία, Ενέργεια, και Πληροφορική.

Η υπο βράβευση ερευνητική πρόταση συμμετείχε στην θεματική ενότητα «Περιβάλλον» με τίτλο: “ECO Καινοτόμα Υλικά στη μάχη για την καταπολέμηση ρύπων” με κύριους Ερευνητές τους:

Αν. Καθ. Κυριακίδη Γεώργιο,Τμήμα Φυσικών Επιστημών, Διευθυντή Ομάδας Διαφανών Αγώγιμων Οξειδίων, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ, ΙΤΕ / Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δρ. Βασίλειο Μπίνα,Μεταδιδακτορικό Ερευνητή, Ομάδα Διαφανών Αγώγιμων Οξειδίων, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ, ΙΤΕ

 

Η εκδήλωση παρουσίασης και βράβευσης των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕ Χανίων.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες:
Καθ. Κυριακίδης Γεώργιος                                               
ΙΗΔΛ-ΙΤΕ                                                                                
Τηλ.: 2810391271                                                                
E-mail:  kiriakid@iesl.forth.gr

Δρ. Βασίλειος Μπίνας
ΙΗΔΛ - ΙΤΕ
Τηλ.: 2810391269
E-mail:binasbill@iesl.forth.gr