Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός : ΙΤΕ/Ινστιτούτο Πληροφορικής - Κτήριο Διάχυτης Νοημοσύνης - ΥΠΟΕΡΓΟ 9 \"Εξοπλισμός Γραφείων - Εργαστηρίων - Χώρων Προσομοίωσης\" | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

14.03.2013 - 24.04.2013

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός : ΙΤΕ/Ινστιτούτο Πληροφορικής - Κτήριο Διάχυτης Νοημοσύνης - ΥΠΟΕΡΓΟ 9 \"Εξοπλισμός Γραφείων - Εργαστηρίων - Χώρων Προσομοίωσης\"

Περίληψη προκήρυξης

ΠΙΝΑΚΕΣ σε μορφή word (.docx)

ΠΙΝΑΚΕΣ σε μορφή word (.doc)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ σε μορφή (.pdf)