Συμμετοχή του IMBB στο μεγάλο επιστημονικό επίτευγμα της χαρτογράφησης του γονιδιώματος του ανθρώπου | Νέα

Επιστημονικά Νέα

Συμμετοχή_του_IMBB_στο_μεγάλο_επιστημονικό_επίτευγ
12.02.2001

Συμμετοχή του IMBB στο μεγάλο επιστημονικό επίτευγμα της χαρτογράφησης του γονιδιώματος του ανθρώπου

Στο τεύχος του περιοδικού Nature που κυκλοφορεί στις 12 Φεβρουαρίου 2001, δημοσιεύεται η πρώτη σειρά επιστημονικών άρθρων που αναφέρονται σε ένα ιστορικό επιστημονικό επίτευγμα που σημάδεψε το πέρασμα από τον 20o στον 21o αιώνα, την ανάλυση της δομής του ανθρώπινου γονιδιώματος. Η δημοσίευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο Nature, είναι συνέχεια της πανηγυρικής ανακοίνωσης αυτού του επιτεύγματος τον περασμένο Ιούνιο, και αναμένεται να επιφέρουν θεαματική πρόοδο στην Βιολογία και την Ιατρική στα αμέσως επόμενα χρόνια.

Η πρώτη αυτή σειρά δημοσιεύσεων είναι το αποτέλεσμα δεκαετούς συνεργασίας ερευνητικών ομάδων από τις ΗΠΑ, την Απω Ανατολή και την Ευρώπη. Ανάμεσα σε αυτές είναι και το εργαστήριο Μοριακής Γενετικής του Ανθρώπου με επικεφαλής τον συνεργαζόμενο ερευνητή του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ, κ. Νίκο Κ. Μοσχονά, καθηγητή Μοριακής Βιολογίας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το διεθνές πρόγραμμα Ανάλυσης του Ανθρώπινου Γονιδιώματος, αφορά την λεπτομερή χαρτογράφηση όλων των χρωμοσωμάτων, τον προσδιορισμό της αλληλουχίας του DNA, τον χαρακτηρισμό των 50-100,000 γονιδίων του ανθρώπου, την μελέτη της γενετικής ποικιλότητας του ανθρώπου και την παράλληλη ανάλυση των γονιδιωμάτων άλλων οργανισμών που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στο εργαστήριο ως πειραματικά συστήματα-μοντέλα. To πρόγραμμα αυτό ανοίγει το δρόμο για την κατανόηση της βιολογικής λειτουργίας όλων των γονιδίων του ανθρώπου με άμεση συνεισφορά, εκτός των άλλων, στην ανάπτυξη νέων προηγμένων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων.

Το ΙΜΒΒ, εκτός της συμμετοχής του στην γονιδιωματική ανάλυση οργανισμών-μοντέλων, συμμετείχε εξ' αρχής (από το 1991) στο ευρωπαϊκό δίκτυο εργαστηρίων για την ανάλυση του γονιδιώματος του ανθρώπου. Συγκεκριμένα, η ομάδα του κου Μοσχονά, ασχολείται με την συστηματική γονιδιωματική ανάλυση του χρωμοσώματος 10, για το οποίο είναι ο κύριος Επιμελητής (Senior Editor) του HUGO (Human Genome Organization), του παγκόσμιου οργανισμού υπό την αιγίδα του οποίου τελεί το Πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης του χρωμοσώματος 10, η ερευνητική προσπάθεια της ομάδος του ΙΜΒΒ, σε συνεργασία με άλλες ομάδες του ινστιτούτου, στρέφεται τώρα στην συστηματική λειτουργική ανάλυση γονιδίων αυτού του χρωμοσώματος με σημαντικό βιολογικό ρόλο, και στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου με στόχο τη συνεργασία στον εντοπισμό γονιδίων που σχετίζονται με ασθένειες νευρολογικής φύσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τους:
κ. Γιώργο Θηραίο, Δ/ντη ΙΜΒΒ - ΙΤΕ
Τηλ.: 2810 391109
E-mail: thireos@imbb.forth.gr
&
Ν.Κ. Μοσχονάς
Τηλ.: 2810 394357, Fax: 2810 394408
E-mail: moschon@imbb.forth.gr