Απώλεια του Καθηγητή Παύλου Παναγιωτάτου | Νέα

Ανακοινώσεις

11.04.2013

Απώλεια του Καθηγητή Παύλου Παναγιωτάτου

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για το θάνατο του Παύλου Παναγιωτάτου, που υπήρξε συνεργάτης του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ (1994 -1997), διετέλεσε επικεφαλής της Ομάδας Μικροηλεκτρονικής και έφυγε από τη ζωή στις 7 Απριλίου 2013.

http://www.ece.rutgers.edu/Panayotatos
http://panayotatos.rutgers.edu/gbook