Δίκτυο TWISTER: Νέες τεχνολογίες στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αξιολόγηση και προοπτικές | Νέα

Ανακοινώσεις

Δίκτυο_TWISTER:_Νέες_τεχνολογίες_στην_πρωτοβάθμια_
07.11.2006

Δίκτυο TWISTER: Νέες τεχνολογίες στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αξιολόγηση και προοπτικές

Στα πλαίσια του δικτύου TWISTER θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 8 Νοεμβρίου στο Κέντρο Υγείας (ΚΥ) Χάρακα του Δήμου Αστερουσίων συνάντηση με θέμα: «Νέες τεχνολογίες στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αξιολόγηση και προοπτικές».

Κατά την διάρκεια της συνάντησης θα γίνει παρουσίαση των νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στο ΚΥ Χάρακα και τα περιφερειακά ιατρεία (ΠΙ). Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν οι παρακάτω τεχνολογίες:

  1. Ηλεκτρονική παραγγελία και παραλαβή εξετάσεων από τους γιατρούς του ΚΥ και των ΠΙ στο μικροβιολογικό εργαστήριο του ΚΥ. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας και παραλαβής εξετάσεων είναι πολύ σημαντική για την ποιότητα υπηρεσιών υγείας κερδίζοντας χρόνο και αποφεύγοντας τα λάθη. Δεν χρειάζεται πλέον να μεταφέρετε χειρόγραφο παραπεμπτικό από τον ασθενή στο μικροβιολογικό εργαστήριο. Η εντολή παραγγελίας εξετάσεων εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα εργαστηρίου και ο ασθενής απλά παρουσιάζεται την μέρα του ραντεβού. Στη συνέχεια οι εξετάσεις τυπώνονται ηλεκτρονικά και παραδίδονται στον ασθενή, καθώς επίσης, καταχωρούνται αυτόματα στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς.
  2. Μαθήματα τηλε-εκπαίδευσης στην επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Κρήτης και το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην προνοσοκομειακή επείγουσα ιατρική απευθύνεται σε όλους τους υγειονομικούς στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας καθώς και στα πληρώματα ασθενοφόρων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων βοηθάει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση επειγόντων περιστατικών σε απομονωμένες περιοχές μακριά από μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Περισσότεροι από 110 υγειονομικοί από 11 φορείς υγείας στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο έχουν παρακολουθήσει με αμείωτο ενδιαφέρον τα μαθήματα ως τώρα.
  3. Ηλεκτρονική καταχώρηση καρδιογραφημάτων στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς. Η υπηρεσία αυτή ολοκληρώνει την πληροφορία στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας (ΗΦΥ). Ο ΗΦΥ χρησιμοποιείται καθημερινά στο ΚΥ και στα ΠΙ. Η καταχώρηση ηλεκτρονικών καρδιογραφημάτων βοηθάει τον υγειονομικό στην καλύτερη παρακολούθηση του ασθενούς έχοντας ολοκληρωμένη εικόνα του ιστορικού του.
  4. Χρήση τεχνολογικών eHealth για δεύτερη γνώμη. Με την τεχνολογία eHealth ο υγειονομικός μπορεί να αποστείλει πληροφορίες τους ασθενή όπως ηλεκτρονικό καρδιογράφημα και σύντομα θα μπορεί να ζητήσει δεύτερη γνώμη από ειδικό καρδιολόγο με χρήση τεχνολογιών PDA (υπολογιστή παλάμης). Το τωρινό ΗΚΓ μαζί με προηγούμενα παρουσιάζονται στο PDA και ειδικός καρδιολόγος μπορεί να δώσει μια δεύτερη γνώμη όπου κι αν βρίσκεται. Η τεχνολογία αυτή εξυπηρετεί την κινητικότητα των υγειονομικών και στο μέλλον θα επιτρέπει την εισαγωγή στοιχείων στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας από οποιοδήποτε σημείο του ΚΥ ή του ΠΙ.

Στην συνάντηση θα γίνει επίσης παρουσίαση των δεικτών παρακολούθησης της υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών και θα παρουσιαστούν στοιχεία από την αξιολόγηση της εφαρμογής του κοινού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας ανάμεσα στο Κέντρο Υγείας και τα Περιφερειακά του Ιατρεία.

Το δίκτυο Twister συγχρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή στα πλαίσια του έργου «terrestrial wireless infrastructure integrated with Satellite communications for e-rural (2004-07)» και έχει στόχο την ανάπτυξη και αποδοχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στον χώρο της Υγείας καθώς και την βελτίωση των υπηρεσιών υγείας σε απομονωμένες περιοχές. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) έχει αναλάβει τον συντονισμό της εφαρμογής του προγράμματος στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Κρήτης, το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, το ΚΥ Χάρακα (και τα ΠΙ Μεσοχωριό, Μεταξοχώρι, Τεφέλι, Ασήμι, Πύργος), το ΚΥ Κανδάνου (μαζι με τα ΠΙ Βουκολιών, Ροδοβάνι, και Κουντούρα) και το ΚΥ Θήρας (μαζί με τα ΠΙ Θηρασίας, Σίκινου, Φολεγάνδρου, Ανάφης).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την:
κα. Κατερίνα Χρονάκη
Εργαστήριο Βιοϊατρικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής
Τηλ.: 2810 391691, Fax: 2810 391428
E-mail: chronaki@ics.forth.gr