Βραβείο καλύτερου άρθρου που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο eLmL 2013 από ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής ΙΤΕ | Νέα

Press Releases

Βραβείο_καλύτερου_άρθρου_που_παρουσιάστηκε_στο_Διε
27.05.2013

Βραβείο καλύτερου άρθρου που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο eLmL 2013 από ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής ΙΤΕ

Το άρθρο με τίτλο “AmI-RIA: Real-Time Teacher Assistance Tool for an Ambient Intelligence Classroom”, που παρουσίασε ο Αστέριος Λεωνίδης, υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή (ΑΑΥ) του ΙΠ-ΙΤΕ, έλαβε το Βραβείο Καλύτερου Άρθρου (BestPaperAward) στο συνέδριο eLmL 2013, 5th International Conference on Mobile, Hybrid, and On-line Learning, που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια, Γαλλία, 24 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 2013.

Η εργασία αυτή εστιάζει σε τεχνολογίες Διάχυτης Νοημοσύνης (AmI) στα πεδία της μάθησης και εκπαίδευσης, και προτείνει μία μαθητο-κεντρική μέθοδο στους εκπαιδευτές για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης. Το σύστημα που έχει αναπτυχθεί παρέχει μία ευφυή υποδομή πρακτόρων λογισμικού που παρακολουθεί χωρίς να επεμβαίνει στις δραστηριότητες του μαθητή και ειδοποιεί, σε πραγματικό χρόνο, τον εκπαιδευτή, για πιθανές μαθησιακές αδυναμίες ή δυσκολίες που χρήζουν αντιμετώπισης.

Οι συγγραφείς του άρθρου είναι οι: Γεώργιος Μαθιουδάκης (Απόφοιτος Μεταπτυχιακού Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης και σήμερα  Μηχανικός Ανάπτυξης στην INRIA, Γαλλία), Αστέριος Λεωνίδης, Μαρία Κορόζη, Γεώργιος Μαργέτης, Σταυρούλα Ντόα (υποψήφιοι Διδάκτορες Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλη του Εργαστηρίου ΑΑΥ του ΙΠ-ΙΤΕ), Δρ. Μαργαρίτα Αντόνα (Ερευνήτρια, μέλος του Εργαστηρίου ΑΑΥ) και Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης (ΙΠ-ΙΤΕ και Πανεπιστήμιο Κρήτης).