Βραβείο καλύτερου άρθρου φοιτητή που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο PECCS 2013 από μέλος ερευνητικής ομάδας του Ινστιτούτου Πληροφορικής ΙΤΕ | Νέα

Press Releases

Βραβείο_καλύτερου_άρθρου_φοιτητή_που_παρουσιάστηκε
27.05.2013

Βραβείο καλύτερου άρθρου φοιτητή που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο PECCS 2013 από μέλος ερευνητικής ομάδας του Ινστιτούτου Πληροφορικής ΙΤΕ

Το άρθρο με τίτλο “Programming Smart Object Federations for Simulating and Implementing Ambient Intelligence Scenarios”, που παρουσίασε ο Ιωάννης Γεωργαλής, υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος του Εργαστηρίου Επικοινωνίας Ανθρώπου - Υπολογιστή (ΑΑΥ) του ΙΠ-ΙΤΕ, έλαβε το Βραβείο Καλύτερου Άρθρου Φοιτητή (BestStudentPaperAward) στο συνέδριο PECCS 2013, 3rd International Conference on Pervasive and Embedded Computing and Communications Systems, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, Ισπανία, 19-21 Φεβρουαρίου 2013.

Η ερευνητική εργασία που παρουσιάζει το άρθρο είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Εργαστηρίου Επικοινωνίας Ανθρώπου – Υπολογιστή του ΙΠ-ΙΤΕ και του Εργαστηρίου MemeMediaτου Πανεπιστημίου του Hokkaido, Ιαπωνία στην επιστημονική περιοχή της Διάχυτης Νοημοσύνης (AmbientIntelligence) και του διάχυτου («πανταχού παρόντα») υπολογιστή (PervasiveComputing). Ή εργασία αυτή προτείνει ένα νέο προγραμματιστικό μοντέλο για την υλοποίηση της λειτουργικότητας των περιβαλλόντων διάχυτης νοημοσύνης. Σε αυτό το πλαίσιο, ορίζει μια νέα «συμβαντοκεντρική», δυναμική γλώσσα προγραμματισμού που επιτρέπει απλές και αποτελεσματικές περιγραφές των αυτόνομων υπολογιστικών αφαιρέσεων, που ονομάζονται έξυπνα αντικείμενα, και εισάγει στρατηγικές αλληλεπίδρασης, που υλοποιούνται στην προτεινόμενη γλώσσα, μέσω των οποίων οι εκτελέσιμες ομοσπονδίες έξυπνων αντικειμένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσομοίωση και την υλοποίηση σεναρίων διάχυτης νοημοσύνης.

Οι συγγραφείς του άρθρου είναι οι: Ιωάννης Γεωργαλής (υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος του Εργαστηρίου ΑΑΥ του ΙΠ-ΙΤΕ), Καθηγητής YuzuruTanaka(Πανεπιστήμιο του Hokkaido, Ιαπωνία), Επίτιμος Καθηγητής Νικόλαος Σπυράτος (Πανεπιστήμιο Paris-Sud, Γαλλία) και Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης (Πανεπιστήμιο Κρήτης και ΙΠ-ΙΤΕ).