Ο καθηγητής Κώστας Τοκατλίδης, εκλέχθηκε μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO) | Νέα

Press Releases

Ο_καθηγητής_Κώστας_Τοκατλίδης,_εκλέχθηκε__μέλος_το
31.05.2013

Ο καθηγητής Κώστας Τοκατλίδης, εκλέχθηκε μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO)

Ο καθηγητής Κώστας Τοκατλίδης, ΚαΘηγητής του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενος Ερευνητής του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ, εκλέχθηκε  μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO).

Η φετινή εκλογή αφορά σε συνολικά52 νέα μέλη που είναι ερευνητές που προωθούν την αριστεία στο ψηλότερο διεθνές επίπεδο στον τομέα των βιοεπιστημών. Υπάρχουν επί του παρόντος 1600 μέλη  στο EMBO,  εκ των οποίων  59 κάτοχοι του βραβείου Nobel.  

Οι στόχοιτου EMBO είναι να υποστηρίζει εξαίρετους ερευνητές σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους, και να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού περιβάλλοντος Αριστείας.

Ο καθηγητήςΚ. Τοκατλίδης έλαβε αυτή την εξαιρετικά ανταγωνιστική καταξίωση ως αναγνώριση των  αφοσιωμένων και μακροχρόνιων  ερευνών του. Αυτές χαρακτηρίζονται από σημαντικά επιτεύγματα στην κατανόηση των θεμελιωδών μηχανισμών βιογένεσης και λειτουργίας των μιτοχονδρίων που είναι τα  οργανίδια παραγωγής ενέργειας στα κύτταρα.

OΚ. Τοκατλίδης είναι από το 2003 υπεύθυνος της ομάδας Μιτοχονδριακής Βιολογίας στο ΙΜΒΒ-ΙΤΕ (www.mitochondria.gr).  Τα  ερευνητικά αποτελέσματα τους έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή περιοδικά με την υψηλότερη απείχηση. Η ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας του υποστηρίζεται από διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαικής Ενωσης, της Ελληνικής Κυβέρνησης και από διεθνείς Οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας  του ο Κ Τοκατλίδης έχει βραβευτεί και πετύχει σημαντικές διακρίσεις και υποτροφίες από διεθνείς οργανισμού όπως Fulbright, EU, EMBO, HFSPO, RocheFoundation, TheRoyalSociety, andtheListerFoundation.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δελτίο τύπου ΕΜΒΟ

Ερευνητική Ομάδα Τοκατλίδη : www.mitochondria.gr

Ιστοσελίδα ΙΜΒΒ: www.imbb.forth.gr