Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός : ΙΤΕ/Ινστιτούτο Πληροφορικής - Κτήριο Διάχυτης Νοημοσύνης - ΥΠΟΕΡΓΟ 14: ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

09.07.2013 - 02.09.2013

Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός : ΙΤΕ/Ινστιτούτο Πληροφορικής - Κτήριο Διάχυτης Νοημοσύνης - ΥΠΟΕΡΓΟ 14: ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Περίληψη Προκήρυξης (.pdf)

Διευκρινίσεις (.pdf)