Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός (Επαναπροκήρυξη): Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός σε ευρώ για το Υποέργο 9 : «Εξοπλισμός Γραφείων – Εργαστηρίων – Χώρων Προσομοίωσης» της πράξης «ΙΤΕ/ Ινστιτούτο Πληροφορικής - Κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης» | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

22.07.2013 - 02.09.2013

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός (Επαναπροκήρυξη): Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός σε ευρώ για το Υποέργο 9 : «Εξοπλισμός Γραφείων – Εργαστηρίων – Χώρων Προσομοίωσης» της πράξης «ΙΤΕ/ Ινστιτούτο Πληροφορικής - Κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης»

Νέα Επαναπροκήρυξη (Υποέργου 9)
Περίληψη Επαναδιακήρυξης (Υποέργου 9)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε μορφή word (.doc)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ σε μορφή word (.doc)