Διεθνής συνάντηση εργασίας στο ΙΤΕ του έργου Climate for Culture | Νέα

Press Releases

Διεθνής_συνάντηση_εργασίας_στο_ΙΤΕ_του_έργου_Clima
09.08.2013

Διεθνής συνάντηση εργασίας στο ΙΤΕ του έργου Climate for Culture

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ πρόκειται να φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις του στις 23 - 27 Σεπτεμβρίου την ετήσια διεθνή συνάντηση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Climate for Culture: Damage risk assessment, economic impact and mitigation strategies for sustainable reservation of cultural heritage in the times of climate change”.

Το πρόγραμμα “CLIMATE for CULTURE” εντάσσεται στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε., είναι ένα  «ολοκληρωμένο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα» και συμμετέχουν σε αυτό 30 εταίροι από την Ευρώπη και την Αίγυπτο, μεταξύ των οποίων είναι και το ΙΤΕ. ΣυντονιστήςτουπρογράμματοςείναιτοFraunhofer, καιστουςυπόλοιπουςφορείςσυγκαταλέγονταιμεταξύάλλωνοιακόλουθοι: National Trust for England, Wales and Northern Ireland, Institute National du Patrimoine de Paris, Center for Documentation of Cultural & Natural Heritage of Egypt,  Doerner Institut of Munchen,  Czech Technical University in Prague, Consiglio Nazionale Delle Ricerche, University of Zagreb, Max Planck Institute for Meteorology, Technische Universität München, Eindhoven University of Technology, University of Ljubljana , Gotland University, London School of Economics & Political Science, Engineering Consulting & Software Development , Haftcourt Ltd., ACCIONA, S.A , TB Käferhaus GmbH, Consulting engineers for the preservation of cultural heritage, Krah & Grote Measurement Solutions, Engineering Consulting & Software Development, Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, Andreas Weiß, freelance conservator-restorer / Baltic Sea Region Network on Indoor Climate of Churches, Jonathan Ashley-Smith Consultant for Conservation Risk Assessment.

Η κλιματική αλλαγή και η αυξημένη απαίτηση σε ενέργεια και ενεργειακούς πόρους συνιστά την μεγαλύτερη διεθνή πρόκληση όλων των εποχών από τότε που το ανθρώπινο είδος κυριαρχεί στο πλανήτη. Επίσης, η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά των λαών της Ευρώπης είναι ένας μη-ανανεώσιμος θησαυρός που απειλείται από την κλιματική αλλαγή και την μη-βιώσιμη ανάπτυξη. Η διεθνής αυτή κατάσταση βρίσκεται στη κορυφή των προβλημάτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως Ευρωπαίοι μαζί με την διεθνή κοινότητα και ως εκ τούτου η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί το ζητούμενο σε κάθε στρατηγική θέση των Ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Σκοπός του προγράμματος “CLIMATEforCULTURE” είναι η δημιουργία και εδραίωση μίας πολυεπιστημονικής συνέργειας που θα οδηγήσει σε νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και μεθοδολογίες για την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών βιώσιμης προσαρμογής στα νέα απειλητικά κλιμακούμενα δεδομένα που θα εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα το μέλλον της μοναδικής και αναντικατάστατης ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Επίσης, μέσα από καινοτόμο πρόοδο σε μεθόδους αποτίμησης των επιπτώσεων και ανάπτυξη συστημάτων και τεχνικών για τη βέλτιστη προφύλαξη και διατήρηση , οι εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις στη πολιτιστική κληρονομιά θα μπορούν να προσομοιωθούν ασφαλέστερα εξασφαλίζοντας τις μελλοντικές αξιόπιστες προβλέψεις και επιτυχείς παρεμβάσεις.

Το έργο “CLIMATEforCULTURE”επιδιώκει να συνδέσει για πρώτη φορά την μελλοντική εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις της σε ιστορικά κτίρια σε επίπεδο γεωγραφικής περιοχής. Η δυνατότητα εστίασης σε γεωγραφική περιοχή απαιτεί ανάπτυξη προσομοιώσεων με μεγάλη χωρική ευκρίνεια 10x10 km. Η καινοτομία της προβολής των κλιματικών αλλαγών σε επίπεδο 10x10 kmθα επιτρέπει τον συσχετισμό των μετεωρολογικών αλλαγών και τις επιπτώσεις τους μέσω νέων τεχνικών προσομοίωσης και διαδικασιών καταπόνησης σε συγκεκριμένα κτίρια. Μη-παρεμβατικές τεχνικές θα χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά σε μελέτες πεδίου εξασφαλίζοντας συνεχή καταγραφή της άμεσης παραμόρφωσης κατευθείαν από την παθητικά πάσχουσα τις επιπτώσεις επιφάνεια στα πλαίσια εκτίμησης επίδρασης της καταπόνησης και φθοράς λόγω των φυσικών συνεχόμενων περιβαλλοντικών αλλαγών. Τα μετεωρολογικά δεδομένα και δεδομένα μικροκλίματος θα προσομοιωθούν εργαστηριακά σε δοκίμια και θα συσχετιστούν με τις επιφανειακές αντιδράσεις δίνοντας δεδομένα παθητικής περιβαλλοντικής παραμόρφωσης και νέα κριτήρια εκτίμησης της φυσικής παθητικής καταπόνησης. Αντιπροσωπευτικά έργα τέχνης, μνημεία και ιστορικά κτίρια θα χρησιμοποιηθούν ως παραδείγματα εφαρμογής του ερευνητικού προγράμματος.  Ήδη στη Κρήτη, σε συνεργασία με την 13η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ελήφθησαν δεδομένα και έχουν γίνει περιβαλλοντικές μετρήσεις αφενός με συμβατικά μέσα και αφετέρου με καινοτόμα φορητά συστήματα του ΙΤΕ και με νέους πειραματικούς αισθητήρες στους ναούς: Άγιος Πέτρος Δομηνικάνων (Ηράκλειο), Άγιος Φανούριος (Βαλσαμόνερο), Εισόδια Θεοτόκου (Καστέλι) και Αγία Τριάδα (Αρχάνες).

Το ΙΗΔΛ του ΙΤΕ είναι υπεύθυνο του πακέτου εργασιών που αφορά στην εκτίμηση επιπτώσεων κατευθείαν από την επιφάνεια με νέες τεχνικές και αισθητήρες. Προγραμματίζει, διαχειρίζεται και ολοκληρώνει τις μετρήσεις παραμορφώσεων από τις υπό εξέταση επιφάνειες μέσω επιτόπιων μετρήσεων και προσομοιώσεων κλιματικών συνθηκών στο εργαστήριο δημιουργώντας νέες μεθοδολογίες εκτίμησης των κλιματικών επιπτώσεων και καταπονήσεων βάση των συστημάτων μη-παρεμβατικού ελέγχου με λέιζερ που έχει δημιουργήσει σε προηγούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Βιβή Τορνάρη (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ)
Τηλ.: 2810 391120, 391224 & 391394
e-mail: vivitor@iesl.forth.gr

Σχετικό link: http://www.climateforculture.eu