Το ΙΤΕ στην 78η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης | Νέα

Press Releases

06.09.2013

Το ΙΤΕ στην 78η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) συμμετέχει φέτος στην 78η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) από τις 7 έως τις 15 Σεπτεμβρίου, στο κτήριο 15 και συγκεκριμένα στο χώρο όπου φιλοξενούνται οι εποπτευόμενοι φορείς της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του ΥΠΕΘ. Φέτος παρουσιάζονται στους επισκέπτες οι ακόλουθες δράσεις και εφαρμογές:

FORTH 3D Hand Tracker

Το FORTH 3D Hand Tracker είναι λογισμικό υπολογιστικής όρασης το οποίο επιτρέπει σε έναν υπολογιστή να παρακολουθεί μέσω κάμερας τα χέρια ενός ανθρώπου στον χώρο και να αναγνωρίζει τις κινήσεις τους. Το λογισμικό αυτό έχει ξεχωρίσει σε παγκόσμιο επίπεδο γιατί καταγράφει την κίνηση των χεριών με εξαιρετική λεπτομέρεια, μεγάλη ακρίβεια και σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, μπορεί να διευκολύνει τη φυσική αλληλεπίδραση με υπολογιστές αλλά και οποιεσδήποτε άλλες συσκευές χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις ή επιπλέον συσκευές (π.χ. τηλεχειριστήριο). Ήδη, πολλές ευρωπαϊκές, αμερικανικές και ασιατικές εταιρείες έχουν ενδιαφερθεί να χρησιμοποιήσουν αυτή την τεχνολογία ως βάση ανάπτυξης εφαρμογών στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της κατανόησης της νοηματικής γλώσσας, των παιγνιδιών, του αυτοματοποιημένου προγραμματισμού ρομπότ κ.α. To λογισμικό έχει ήδη γίνει διαθέσιμο διαδικτυακά στη διεθνή ερευνητική κοινότητα και μέσα σε λίγους μήνες έχουν σημειωθεί πάνω από 6,000 λήψεις, ενώ τα σχετικά βίντεο καταμετρούν δεκάδες χιλιάδων θεάσεις. Τα ερευνητικά αποτελέσματα στα οποία βασίζεται το λογισμικό έχουν παρουσιαστεί σε κορυφαία επιστημονικά συνέδρια του χώρου της υπολογιστικής όρασης, ενώ απέσπασε την πρώτη θέση στο διεθνή διαγωνισμό λογισμικού CHALEARN “Gesture Recognition Challenge” στην Tsukuba της Ιαπωνίας το Νοέμβριο του 2013. Η σχετική έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου GRASP, ROBOHOW.COG και WEARHAP.

Σχετικά βίντεο:

http://youtu.be/Fxa43qcm1C4, http://youtu.be/e3G9soCdIbc, http://youtu.be/N3ffgj1bBGw, http://youtu.be/0RCsQPXeHRQ

TimeViewer

Το διαδραστικό σύστημα TimeViewer παρουσιάζει πληροφορία χρονολογικής υφής μέσα από μια μεγάλου μεγέθους προβολή με την οποία ο χρήστης αλληλεπιδρά μέσω χειρονομιών από απόσταση λίγων μέτρων. Επιπλέον της παρουσίασης με τη μορφή μιας κλασσικής» δισδιάστατης χρονογραμμής, το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης των πληροφοριών μέσα σε μια «χρόνο-σήραγγα», ενός διαδρόμου δηλαδή κατά μήκος του οποίου είναι τοποθετημένα τα γεγονότα με χρονολογική σειρά. Στα πλάγια της σήραγγας, δίπλα σε κάθε γεγονός, υπάρχει μια «βιτρίνα» που μπορεί να επεκταθεί και περιέχει ποικίλα πολυμεσικά αντικείμενα, όπως κείμενα, εικόνες, βίντεο και τρισδιάστατα μοντέλα. Η αλληλεπίδραση γίνεται μέσω κίνησης, χρησιμοποιώντας όλο το σώμα (το σύστημα αναγνωρίζει, εκτός από χειρονομίες με τα χέρια και τα πόδια, τη θέση του χρήστη στο χώρο). Το σύστημα υποστηρίζει τόσο δισδιάστατη όσο και τρισδιάστατη θέαση (με τη χρήση ειδικών γυαλιών).

Σχετικό βίντεο: http://www.youtube.com/watch?v=l1ehOj-zaP4

Κέντρο Γραφενίου (href=http://graphene.forth.gr)

Το «Κέντρο Γραφενίου» του ΙΤΕ ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2011 και εδρεύει στην Πάτρα στο ΙΕΧΜΗ. Για την ίδρυση του κέντρου συνεργάστηκαν ερευνητικές ομάδες από τα Ινστιτούτα Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ), Ηλεκτρονικής Δομής και Laser(ΙΗΛΔ) και Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ). Ο στόχος του κέντρου είναι η οργανωμένη διαχείριση του ερευνητικού δυναμικού, που δραστηριοποιείται στην έρευνα για το γραφένιο με σκοπό την δημιουργία Ελληνικού πόλου αριστείας στην ραγδαία εξελισσόμενη περιοχή της Νανοτεχνολογίας. Αρχικά, το Κέντρο Γραφενίου στηρίχθηκε σε ίδιους πόρους και πέτυχε την συμμετοχή του στο «ΓΡΑΦΕΝΙΟ», το πρώτο από τα ανερχόμενα μελλοντικά ερευνητικά ορόσημα (FLAGSHIPS) που θα  χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα δέκα χρόνια. Τον τελευταίο χρόνο ερευνητικές προτάσεις του κέντρου χρηματοδοτούνται από Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς θεσμούς στα πλαίσια προγραμμάτων όπως ο «ΘΑΛΗΣ» της ΓΓΕΤ ή  τα Advanced Grant2012  του European Research Center.  Στη ΔΕΘ παρουσιάζονται, εν συντομία, χαρακτηριστικά επιστημονικά επιτεύγματα των Ερευνητικών ομάδων του «Κέντρου Γραφενίου» σε επίπεδο βασικής έρευνας.

Πληροφορίες:

Ελευθερία Κατσούλη
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
Ίδρυμα Tεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Τηλ.: 2810 391510, e-mail: pr@admin.forth.gr