Συνεργασία Επιμελητηρίου Ηρακλείου και ΙΤΕ για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης | Νέα

Press Releases

04.09.2013

Συνεργασία Επιμελητηρίου Ηρακλείου και ΙΤΕ για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ανακοινώνουν την από κοινού έναρξη δέσμης δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τεχνολογικά και καινοτομικά θέματα σχετικά με τους τομείς ενδιαφέροντος της τοπικής οικονομίας. Βασικός στόχος των δράσεων είναι η δημιουργία πρότυπων ερευνητικών και επιχειρηματικών συνεργασιών και συνεργειών για τη δραστηριοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων σε καινοτόμους τομείς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το ΙΤΕ στην επιχειρηματική κοινότητα.

Συνεργασία Επιμελητηρίου Ηρακλείου και ΙΤΕ για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ανακοινώνουν την από κοινού έναρξη δέσμης δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τεχνολογικά και καινοτομικά θέματα σχετικά με τους τομείς ενδιαφέροντος της τοπικής οικονομίας. Οι δύο φορείς συνεργάζονται για να αναδείξουν και να ενεργοποιήσουν τους τοπικούς διαθέσιμους πόρους προκειμένου να ενισχύσουν την τοπική ανάπτυξη στη δύσκολη περίοδο που διανύει η οικονομία. Η συνεργασία αυτή στηρίζεται στην κοινή διαπίστωση και πεποίθηση ότι υπάρχει σημαντική δυναμική ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης, η οποία μπορεί και πρέπει να μετουσιωθεί σε επιχειρηματική πρακτική υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών. Βασικός στόχος των δράσεων είναι η δημιουργία πρότυπων ερευνητικών και επιχειρηματικών συνεργασιών και συνεργειών για τη δραστηριοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων σε καινοτόμους τομείς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το ΙΤΕ στην επιχειρηματική κοινότητα. Οι δράσεις αυτές αποτελούν πρωτοβουλία των δύο φορέων, δεν εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα και είναι σχεδιασμένες με βάση τα αποτελέσματα και την ευελιξία σε καθαρά επιχειρηματική βάση.

Συγκεκριμένα τίθενται σε εφαρμογή οι εξής δράσεις:

Δράση Α: Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ιδρύεται στο ΙΤΕ ταμείο επιχειρηματικών υποτροφιών με βασικό στόχο τη διεξαγωγή μεταπτυχιακών σπουδών σε θέματα που αφορούν στην τοπική επιχειρηματικότητα. Στο ταμείο αυτό μπορούν να συνεισφέρουν οι τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν συγκεκριμένο αντικείμενο στο οποίο θα κατευθυνθεί η έρευνα του μεταπτυχιακού υποτρόφου. Η διάρκεια κάθε υποτροφίας είναι διετής. Παράλληλα, το Επιμελητήριο Ηρακλείου θα χρηματοδοτήσει μια ετήσια υποτροφία ύψους 5000€ με θέμα σχετικό με την τοπική επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΤΕ θα ξεκινήσει ερευνητικές δράσεις σε κατευθύνσεις που θα προωθήσουν την τοπική επιχειρηματικότητα, ενώ το Επιμελητήριο Ηρακλείου θα δραστηριοποιηθεί στη μόχλευση της τοπικής επιχειρηματικότητας προς την κατεύθυνση ανεύρεσης επιπλέον χρηματικών πόρων για την ενίσχυση του θεσμού των υποτροφιών.

Δράση Β: Επιχειρηματική Πρακτική Άσκηση
Το ΙΤΕ θ’ «ανοίξει» τα εργαστήρια του στην επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου να διαχυθεί η τεχνογνωσία αιχμής που διαθέτει, σε επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν με τη μορφή πρακτικής άσκησης σε εξειδικευμένα θέματα σύγχρονων τεχνολογιών. Οι ωφελούμενοι θα είναι στελέχη των τοπικών επιχειρήσεων αλλά και τοπικοί επιχειρηματίες ή άτομα που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα σε τεχνολογίες αιχμής. Ενδεικτικά αναφέρονται δυνατότητες πρακτικής άσκησης στα εργαστήρια Ηλεκτρονικών, Μηχανουργικών κατασκευών, Λέιζερ, Πληροφορικής και Βιοτεχνολογίας. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα για τα αναλώσιμα που απαιτούνται για τις δράσεις αυτές και το ΙΤΕ θα παραχωρήσει τη δυνατότητα χρήσης των υποδομών αλλά και το αναγκαίο προσωπικό του για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα καθοριστεί κατά περίπτωση και θα κυμαίνεται από τρεις έως έξι μήνες.

Δράση Γ: Σεμινάρια εξειδίκευσης
Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το ΙΤΕ ανακοινώνουν τη συνεργασία τους σε σεμινάρια εξειδίκευσης σε θέματα τεχνολογιών αιχμής. Ο στόχος των σεμιναρίων είναι να ενισχυθεί η τεχνογνωσία των στελεχών των επιχειρήσεων σε τομείς που το ΙΤΕ διαθέτει διεθνή αριστεία και μοναδική τεχνογνωσία. Για τα σεμινάρια έχουν επιλεγεί αρχικά οι τομείς: α) διοίκηση και διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, β) αυτοματοποίηση - μικροεπεξεργαστές και έλεγχος μηχανών με υπολογιστές, γ) καινοτόμα συστήματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή, δ) δίκτυα υπολογιστών. Τα σεμινάρια θα έχουν διάρκεια 20 ωρών με εισηγητές έμπειρους ερευνητές και στελέχη του ΙΤΕ και η ύλη που θα διδαχθεί θα καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, με βάση την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων και διαδικασιών. Τα σεμινάρια αυτά θα υποστηριχθούν οικονομικά από το Επιμελητήριο ενώ θα υπάρξει ένα μικρό κόστος συμμετοχής από τους συμμετέχοντες.

Τις τρεις αυτές κοινές δράσεις παρουσίασαν σήμερα στη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Αλιφιεράκης και o Πρόεδρος του ΙΤΕ κ. Κώστας Φωτάκης.

«Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να διαμορφώσουμε μια νέα οικονομία στηριζόμενοι σε πόρους που είναι διαθέσιμοι στο νησί, ώστε η τεχνογνωσία που παράγεται εδώ ν’ αξιοποιείται προς όφελος των επιχειρήσεων» τόνισε ο κ. Αλιφιεράκης και κάλεσε τους επιχειρηματίες της Κρήτης να συμμετάσχουν στις δράσεις δημιουργώντας προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους και την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

«Η Κρήτη διαθέτει ένα πολύ ισχυρό εκπαιδευτικό ‘οικοσύστημα’, αναγνωρισμένο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την εμπειρία του σε σημαντικά ερευνητικά θέματα. Θέλουμε να στρέψουμε αυτή την εμπειρία στις τοπικές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην υπερπήδηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αλλά και στο μετασχηματισμό τους. Σήμερα δημιουργούμε τη ‘μαγιά’ για κάτι ευρύτερο που θέλουμε να επιτύχουμε για να δώσουμε προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία» επισήμανε ο κ. Φωτάκης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω δράσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο Ηρακλείου (κ. Μιχάλης Καθαράκης, τηλ: 2810 302733 e-mail:Katharak@katartisi.gr) ή με το ΙΤΕ ( κα. Ελευθερία Κατσούλη τηλ: 2810 391510,e-mail: ekat@admin.forth.gr)