Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης νέος Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ | Νέα

Press Releases

Ο_Νεκτάριος_Ταβερναράκης_ν
24.09.2013

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης νέος Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης εκλέχτηκε το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ο κ. Ταβερναράκης είναι ερευνητής του Ινστιτούτου και καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Σπούδασε Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, είναι διδάκτορας του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εκπόνησε μεταδιδακτορικές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη των μοριακών μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος καθώς και την παθογένεση νόσων που το αφορούν. Με τις επιστημονικές του μελέτες ο Νεκτάριος Ταβερναράκης έχει συνεισφέρει σημαντικά στην κατανόηση των μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για τον νεκρωτικό κυτταρικό θάνατο και φαινόμενα νευροεκφυλισμού, των μηχανισμών μνήμης και μάθησης, καθώς και των μηχανισμών γήρανσης. Επιπλέον, έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη νέων πειραματικών εργαλείων και μεθόδων για τη μελέτη του νευρικού συστήματος και της βιολογίας του κυττάρου. Έχει δημοσιεύσει δεκάδες επιστημονικά συγγράμματα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία καθώς και πολλά εκλαϊκευτικά επιστημονικά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει αναγνωριστεί διεθνώς και υποστηρίζεται οικονομικά με χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς οργανισμούς και από την Ελληνική Κυβέρνηση.

Για το σύνολο της επιστημονικής του συνεισφοράς, ο Νεκτάριος Ταβερναράκης, έχει βραβευτεί από πολλούς διεθνείς οργανισμούς με σημαντικές διακρίσεις μεταξύ των οποίων και με το Βραβείο Νέου Ερευνητή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO), με την επιχορήγηση για Προχωρημένους Ερευνητές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), με το Ακαδημαϊκό Βραβείο Ιατρικής και Βιολογίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη στον τομέα των Βιοϊατρικών Επιστημών, με το Βραβείο Έρευνας Friedrich Wilhelm Bessel του ιδρύματος Alexander von Humboldt, με το Επιστημονικό Βραβείο του Εμπειρίκειου Ιδρύματος, καθώς και με το Βραβείο Ερευνητικής Αριστείας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Είναι επίσης εκλεγμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO).

Πέρα από τις ερευνητικές του δραστηριότητες, ο Νεκτάριος Ταβερναράκης έχει επίσης σημαντική συνεισφορά στα κοινά, έχοντας υπηρετήσει ως Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Μέλος του Εθνικού Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Βιοεπιστημών, ως Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ερευνητών του ΙΤΕ, ως Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΜΒΒ, ως Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Βιοιατρικής και Γήρανσης της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών, και ως Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ινστιτούτων Νευροεπιστημών. Είναι επίσης μέλος επιτροπών αξιολόγησης και κριτής ερευνητικών προτάσεων για πολλούς οργανισμούς χρηματοδότησης έρευνας (ERC, EMBO, EU FP7, NSF, και άλλοι). Επιπλέον, είναι μέλος συντακτικών επιτροπών και κριτής άρθρων πολλών επιστημονικών περιοδικών, μέλος του επιστημονικού οργανισμού Faculty of 1000 για τη Βιολογία/Ιατρική και Διακεκριμένος Εξωτερικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου προχωρημένων σπουδών του Πανεπιστήμιου Freiburg της Γερμανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://www.elegans.gr/