Το ΙΤΕ για τη διαθεσιμότητα προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης | Νέα

Press Releases

20.09.2013

Το ΙΤΕ για τη διαθεσιμότητα προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οι Διευθυντές των Ινστιτούτων του ΙΤΕ στην Κρήτη εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την απόφαση του ΥΠΑΙΘ η οποία, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα του τύπου, θέτει σε διαθεσιμότητα το 1/3 περίπου του Διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η ανησυχία αυτή γίνεται ακόμη εντονότερη αφού το ΠΚ έχει αξιολογήσει την οργανωτική του δομή και υπέβαλε τα σχετικά στοιχεία στο ΥΠΑΙΘ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτείας, πράγμα το οποίο κατά τα φαινόμενα παντελώς αγνοήθηκε.

Το ΙΤΕ αισθάνεται ότι μαζί με το ΠΚ υπηρετεί τον ενιαίο χώρο της Παιδείας και Έρευνας, με γνώμονα την προσφορά στην Κρήτη και στη χώρα. Τα δύο Ιδρύματα συμβάλλουν στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, προβάλλουν τη χώρα διεθνώς μέσω της επιστημονικής αριστείας που διαθέτουν και είναι πρωτοπόρα στην προσέλκυση πόρων σε ανταγωνιστική βάση από τον διεθνή χώρο. Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσα στις ιδιαίτερα δυσμενείς σημερινές συνθήκες.

Η σχεδιαζόμενη διαθεσιμότητα του προσωπικού του ΠΚ η οποία επιβάλλεται με τρόπο αυθαίρετο, σαφώς πλήττει το Πανεπιστήμιο άμεσα, αλλά και έμμεσα ολόκληρο το εκπαιδευτικό και ερευνητικό οικοσύστημα της Κρήτης. Το αίσθημα απογοήτευσης και ανασφάλειας που προκαλεί το γεγονός αυτό, επηρεάζει και αποθαρρύνει τους εργαζόμενους όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο αλλά και στο ΙΤΕ. Οι σημαντικές επιτυχίες του ΠΚ οφείλονται σε όλους τους εργαζόμενους σε αυτό, και η οριζόντια επιβολή τέτοιων μέτρων ακυρώνει παραδειγματικές προσπάθειες για μια καλύτερη Παιδεία που τόσο ανάγκη έχει η χώρα.

Για τους λόγους αυτούς, δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους εργαζόμενους και τη συμπαράταξή μας με τη διοίκηση του ΠΚ.

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΙΤΕ

Κώστας Φωτάκης