Το ΙΤΕ και η Forthnet συνεργάζονται στο έργο MESH-WISE για τη δημιουργία Ασύρματων Δικτύων Πλέγματος με αυτόνομη οργάνωση | Νέα

Press Releases

26.09.2013

Το ΙΤΕ και η Forthnet συνεργάζονται στο έργο MESH-WISE για τη δημιουργία Ασύρματων Δικτύων Πλέγματος με αυτόνομη οργάνωση

Τα Ασύρματα Δίκτυα Πλέγματος (Wireless Mesh Networks) θεωρούνται εδώ και μία δεκαετία μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία, γιατί αποτελούν φθηνή και αξιόπιστη τεχνολογία παροχής ευρυζωνικής ασύρματης πρόσβασης σε αστικά και ημιαστικά περιβάλλοντα. Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται από πολλούς αυτόνομους κόμβους που συνδέονται μεταξύ τους ασύρματα και προωθούν τα δεδομένα από απομακρυσμένους κόμβους σε πύλες-εξόδους προς το Διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αυξηθεί εύκολα η κάλυψη του δικτύου, χωρίς να απαιτείται επίγεια δικτύωση που είναι πολύ ακριβή και δύσκολα διαχειρίσιμη. Για την εμπορική εκμετάλλευση αυτών των δικτύων υπάρχουν ακόμα αρκετά ανοικτά ερευνητικά θέματα που πρέπει να επιλυθούν, με κυρίαρχο τη συνεργασία τους με άλλα δίκτυα, όπως για παράδειγμα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Για το σκοπό αυτό, χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ερευνητικό έργο MESH-WISE, το οποίο φέρνει κοντά ευρωπαϊκούς ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις, με σκοπό αφενός την ανταλλαγή και μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ τους και αφετέρου την πραγματοποίηση έρευνας σχετικά με τον σχεδιασμό μελλοντικών ασύρματων δικτύων πλέγματος με βάση τις ετερογενείς τεχνολογίες πρόσβασης. Το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2013 και θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια. Χρηματοδοτείται (1.700.000 ευρώ) εξ ολοκλήρου από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και τη Δράση Μαρί Κιουρί: «Εταιρικές Σχέσεις και Δίοδοι Επικοινωνίας μεταξύ της Βιομηχανίας και των Πανεπιστημίων» (Marie Curie Action: «Industry-Academia Partnerships and Pathways»), η οποία προωθεί τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκού κόσμου με στόχο τη μεγαλύτερη ανταλλαγή δεξιοτήτων και εμπειριών μεταξύ του εμπορικού και του μη εμπορικού τομέα.

Στο έργο συμμετέχουν πέντε φορείς από τρεις χώρες της Ευρώπης (Σουηδία, Ελλάδα, Ιταλία) και ο συντονισμός του γίνεται από το Πανεπιστήμιο Linköping της Σουηδίας. Από την Ελλάδα  συμμετέχουν το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και η εταιρεία Forthnet Α.Ε (μια εταιρεία τεχνοβλαστός του ΙΤΕ (FORTH).

Το Ινστιτούτο του ΙΤΕ διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις και παράγει καινοτόμο έρευνα με διεθνή αναγνώριση από το 1983. Η Forthnet –η εταιρεία που έφερε στο ευρύ κοινό το Internet και τη συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα– αποτελεί τον μεγαλύτερο εγχώριο πάροχο ευρυζωνικών και συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών. Οι δύο αυτοί εταίροι συνδράμουν στο έργο MESH-WISE ώστε τα Ασύρματα Δίκτυα Πλέγματος να αποτελέσουν μελλοντικά μια τεχνικά και ταυτόχρονα οικονομικά εφικτή λύση.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου στο ΙΤΕ είναι ο Καθηγητής Απόστολος Τραγανίτης (tragani@ics.forth.gr), Επικεφαλής του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Ινστιτούτου Πληροφορικής, και στη Forthnet υπεύθυνος είναι ο Μανόλης Στρατάκης (stratakis@forthnetgroup.gr), Διευθυντής του Τμήματος Καινοτομίας της εταιρείας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο MESH-WISE μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του έργου: http://www.mesh-wise.eu/