Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός σε Ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το έργο : «Προμήθεια εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακής και δικτυακής διασύνδεσης» της Πράξης: «ENISA – Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για την ανέγερση κτιρίου στο Ηράκλε | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

07.10.2013 - 18.11.2013

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός σε Ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το έργο : «Προμήθεια εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακής και δικτυακής διασύνδεσης» της Πράξης: «ENISA – Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για την ανέγερση κτιρίου στο Ηράκλε

Κείμενο Προκήρυξης (.pdf)

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 1 (.pdf)

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 2 (.pdf)

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 3 (.pdf)