Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο : «Προμήθεια σύγχρονου τηλεπικοινωνιακού κέντρου» της Πράξης «ENISA – Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για την ανέγερση κτιρίου στο Ηράκλειο Κρήτης προς στέγαση του Ευρωπ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

14.10.2013 - 25.11.2013

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο : «Προμήθεια σύγχρονου τηλεπικοινωνιακού κέντρου» της Πράξης «ENISA – Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για την ανέγερση κτιρίου στο Ηράκλειο Κρήτης προς στέγαση του Ευρωπ

Κείμενο Προκήρυξης (.pdf)

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 1 (.pdf)

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 2 (.pdf)