ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για 2 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ στο ΙΜΒΒ‐ΙΤΕ | Νέα

Ανακοινώσεις

14.02.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για 2 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ στο ΙΜΒΒ‐ΙΤΕ

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΜΒΒ-ΙΤΕ προκηρύσσει δύο (2) θέσεις Ερευνητών, Β' βαθμίδας (Κύριος Ερευνητής, αντίστοιχη με τη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου) ή Γ' βαθμίδας (Εντεταλμένος Ερευνητής, αντίστοιχη με τη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή Πανεπιστημίου), στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα.

- ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

- ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Οι Ερευνητές B' Γ' βαθμίδας είναι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων,ενώ μπορούν να παρέχουν και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο.

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:

1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.
2. Περιληπτική έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων.
3. Τρία (3) ονόματα ερευνητών / καθηγητών από τους οποίους θα ζητηθούν συστατικές επιστολές (πλήρη στοιχεία και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Επιπλέον οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν μία σειρά ανατύπων των εργασιών τους είτε ταχυδρομικώς, ή σε ηλεκτρονική μορφή (pdf).

Κατάθεση δικαιολογητικών / επικοινωνία:

- Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση gh@imbb.forth.gr, ή
Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: ΙΜΒΒ-ΙΤΕ, υπόψη κ. Γ. Χουλάκη, Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο 70013, Κρήτη (να εσωκλείεται και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή).

Τελευταία ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων (αποστολή μηνύματος ή σφραγίδα ταχυδρομείου): 25 Απριλίου 2014

Δείτε την ανακοίνωση (.pdf)