Διεθνές συνέδριο με τίτλο «Industrial Technologies 2014 - Smart Growth through Research and Innovation», στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, Αθήνα 9-11 Απριλίου, 2014 | Νέα

Press Releases

Διεθνές_συνέδριο_με_τίτλο_«Industrial_Technologies
18.02.2014

Διεθνές συνέδριο με τίτλο «Industrial Technologies 2014 - Smart Growth through Research and Innovation», στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, Αθήνα 9-11 Απριλίου, 2014

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται Διεθνές συνέδριο με τίτλο «Industrial Technologies 2014 - Smart Growth through Research and Innovation», στην Αθήνα, στο Μέγαρο-Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, από τις 9 έως τις 11 Απριλίου 2014.  Το συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ε.Ε.

Το θέμα του Συνεδρίου είναι η «έξυπνη» ανάπτυξη μέσω της έρευνας και της καινοτομίας και οι προοπτικές που ανοίγονται στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο Ορίζοντας 2020. Κύριος άξονας του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των πολυδιάστατων προοπτικών που παρουσιάζει η ανάπτυξη της Νανοεπιστήμης, της Νανοτεχνολογίας, των Υλικών και των Νέων Τεχνολογιών Παραγωγής (NMP), έχοντας θέσει ως στόχους την προώθηση νέων ιδεών και νέας έρευνας για καινοτόμα προϊόντα, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων και του βιομηχανικού κόσμου. Τέλος θα υπάρχει αναφορά στην Ευφυή Εξειδίκευση (Smart Specialization, (RIS3) που αφορά ιδέες που ξεκινούναπό τις περιφέρειες και οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Συνοχής ώστε να γίνουν χρήσιμα προϊόντα.

Το συνέδριο συντονίζουν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών,ερευνητής τούΙΤΕ/ ΙΕΧΜΗ και Εθνικός Εκπρόσωπος στον τομέα Νανοτεχνολογίας, Υλικών και Διεργασιών Παραγωγής, Κωνσταντίνος Γαλιώτης,με αναπληρωτή πρόεδρο τον καθηγητή τουΠανεπιστημίου Πατρών και διευθυντή τουΕργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού / Δυναμικής και Θεωρίας Μηχανών Γεώργιο Χρυσολούρη. Φορέας υλοποίησης του Συνεδρίου είναι δύο χρηματοδοτικά προγράμματα (Coordination Support Actions): το IndustryTech2014 με συντονιστέςτο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) και εταίρους το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) και τηνΦινλαδική εταιρεία Spinverse και το INNO-PRO με συντονιστές το Πανεπιστήμιο Πάτρας/LMS και εταίρους από το χώρο τής βιομηχανίας.

Ήδη η εκδήλωση συμμετοχής στο συνέδριο είναι μεγάλη και αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 1.000 σύνεδροι, κυρίως από Ευρωπαϊκές χώρεςαλλά και από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Κίνα κα. Οι ομιλητές είναι εξέχουσες προσωπικότητες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις μεγάλες βιομηχανίες, τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα. Παράλληλα με το συνέδριο, θα διοργανωθούν στον ίδιο χώρο, το GreekShowcase, το οποίο θα προβάλει την έρευνα και καινοτομία Ελληνικών εταιρειών και μία διεθνής έκθεση όπου θα παρουσιαστούν καινοτόμα προϊόντα από ερευνητικές κοινοπραξίες και επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://www.industrialtechnologies2014.eu

Γραφείο Τύπου Industrial Technologies 2014

press_indtech2014@iceht.forth.gr