Έγκριση διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ελλειψόμετρου για οπτικές μετρήσεις του πάχους βιολογικού στρώματος και με δυνατότητα συνδυασμού με τον ακουστικό βιοαισθητήρα Q-Sense στα πλαίσια του προγράμματος RegPo | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

11.03.2014 - 30.04.2014

Έγκριση διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ελλειψόμετρου για οπτικές μετρήσεις του πάχους βιολογικού στρώματος και με δυνατότητα συνδυασμού με τον ακουστικό βιοαισθητήρα Q-Sense στα πλαίσια του προγράμματος RegPo


Σχετικό αρχείο

20140311_IMBB.pdf