Ημερίδα: Ανάπτυξη και Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στη συντήρηση έργων τέχνης και επίδειξη συστημάτων | Νέα

Press Releases

13.03.2014

Ημερίδα: Ανάπτυξη και Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στη συντήρηση έργων τέχνης και επίδειξη συστημάτων

Την Δευτέρα 31 Μαρτίου, στο κτίριο του κέντρου Ερευνών του ΤΕΙ Πειραιά Μεθώνης 8-10 και Ιπποκράτους, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση Διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας του Ευρωπαικού προγράμματος SYDDARTA με θέμα την εφαρμογή ψηφιακών τρισδιάστατων, φασματοσκοπικών, ολογραφικών τεχνικών στη τεκμηρίωση και διάγνωση φορητών και μη ζωγραφικών έργων τέχνης και αρχαιοτήτων και εκπαιδευτικό σεμινάριο σε φορητά συστήματα λέιζερ.

Η ημερίδα διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ίδρυματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος SYstem for Digitisation and Diagnosis in ART Application.

Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο της πρωτότυπη ανάπτυξη συστήματος για τη τεκμηρίωση φορητών ζωγραφικών έργων η οποία συνδυάζει τις αρχές λειτουργίας τεχνικών λέιζερ και τα πλεονεκτήματα ψηφιακών τεχνικών, με δυνατότητα λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο.

Η ημερίδα θα περιλαμβάνει ομιλίες από ερευνητές ειδικούς στην ανάπτυξη και στις εφαρμογές των τεχνικών, καθώς και επίδειξη εφαρμογής των συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί στο ΙΗΔΛ/ΙΤΕ.

Ομιλία στις αρχές λειτουργίας του συστήματος, τις εφαρμογές του και τα πρώτα αποτελέσματα θα διαφωτίσει τους παρευρισκόμενους σε σχέση με τις δυνατότητες ολοκληρωμένων συστημάτων στη συντήρηση των έργων τέχνης. Ομιλία Επισκόπηση Ευρωπαικών προγραμμάτων με στόχο την έρευνα και ανάπτυξη ολοκληρώμενων και υβριδικών συστημάτων σύμφωνου φωτός λέιζερ προβλέπεται να δοθεί στους παρευρισκόμενους ταξινομώντας την εξέλιξη αυτών των συστημάτων στο χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον θα δοθούν ομιλίες απο τελικούς χρήστες των νέων τεχνολογιών με εφαρμογές και παραδείγματα. Φασματοσκοπικές και ολογραφικές τεχνικές έχουν αναπτυχθεί σε φορητά συστήματα (LIBS, DHSPI, IRIS) από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ – Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας, Κρήτης, χρησιμοποιούνται ήδη με επιτυχία σε εφαρμογές εντός και εκτός εργαστηρίου και θα παρουσιαστούν στο κτίριο ερευνών του ΤΕΙ Πειραιά στον όροφο των εργαστηριακών εγκαταστάσεων της TAURUS Secure Solutions Ltd ARTGNOMON και ήδη αξιοποιούνται σε μελέτες ανάλυσης, διάγνωσης και τεκμηρίωσης. Στήν ημερίδα συμμετέχει επίσης, η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξ. Σούτζου ως τελικός χρήστης και εκτιμητής των συστημάτων και μεθοδολογιών. Τα εν λόγω συστήματα αφορούν την φασματοσκοπική ανάλυση επαγόμενου με λέιζερ πλάσματος, την πολυφασματική απεικόνιση, και την εξέταση ολογραφικής συμβολομετρίας και ολογραφικής απεικόνισης. Η χρήση τους επιτρέπει στους συντηρητές, τους ερευνητές και άλλους επαγγελματίες των μουσείων να διαγνώσουν και να καταγράψουν φυσικοχημικά και δομικά χαρακτηριστικά, αλλά και χαρακτηριστικές αποκλίσεις προερχόμενες απο το εσωτερικό και την επιφάνεια των ζωγραφικών έργων. Τα δεδομένα που προσφέρονται μπορούν να λειτουργήσουν ως «ταυτότητα» και να χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία αναγνώρισης προέλευσης ή αυθεντικότητας στην περίπτωση κλοπής ή αντιγραφής ενός έργου. Επιπλέον, βάσει αυτών μπορεί να επιτευχθεί η παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης έργων στο χρόνο, ειδικότερα δε στις περιπτώσεις δανεισμού η μεταφοράς.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν, αλλά λόγω της επίδειξης των πρωτότυπων συστημάτων, ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος. Για το λόγο αυτό, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση vivitor@iesl.forth.gr ή στον αρ. 210 8225926 έως τις 21 Μαρτίου 2014.

Η Ημερίδα γίνεται με την ευγενική υποστήριξη των:

ΤΕΙ Πειραιά, TAURUS Secure Solutions Ltd σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα ARTGNOMON, Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξ. Σούτζου, Ελληνικό Ινστιτούτο Ολογραφίας.

Δείτε την ατζέντα (pdf)