www.edbticdt2014.gr | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

EDBT/ICDT 2014, www.edbticdt2014.gr | Νέα

Press Releases

14.03.2014

EDBT/ICDT 2014, www.edbticdt2014.gr

Δύο μεγάλα διεθνή συνέδρια σε βάσεις δεδομένων συνδιοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ.

Η ποιότητα της καθημερινή μας ζωής, η παραγωγικότητά της εργασίας μας, αλλά και η βέλτιστη χρήση των φυσικων πόρων και υποδομών μιας χώρας εξαρτάται σήμερα σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά μας να παράγουμε και να επεξεργαζόμαστε μεγάλους όγκους ψηφιακής πληροφορίας. Η διαχείριση δεδομένων αποτελεί μια από τις κινητήριες δυνάμεις πίσω απο την ταχεία εξέλιξη της επιστήμης της Πληροφορικής που ζούμε σήμερα.

Στις 24-28 Μαρτίου 2014, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το διεθνές συνέδριο EDBT (Extending Database Technology), με αντικείμενο τα συστήματα διαχείρισης μεγάλων όγκων δεδομένων. Πρόκειται για μια καθιερωμένη (από το 1988) και διεθνώς αναγνωρισμένη συνάντηση επιστημόνων, καθώς και άλλων επαγγελματιών προγραμματιστών και χρηστών, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, να ανταλλάξουν απόψεις, να εξερευνήσουν νέες ιδέες και τεχνικές, και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από πραγματικές εφαρμογές που χρησιμοποιούν. Παράλληλα με το συνέδριο EDBT, διεξάγεται και το επίσης αναγνωρισμένο (από το 1986) διεθνές συνέδριο ICDT (International Conference on Database Theory), του οποίου η θεματολογία αφορά την σύχρονη έρευνα σχετικά με θεωρητικά θεμέλια των βάσεων δεδομένων.

Τα δυο αυτά συνέδρια πραγματοποιούνται μαζί από το 2009 και η επιτυχημένη τους συνύπαρξη επιβεβαιώνεται από το πλήθος των συμμετοχών σε αυτά. Το 2014 έχουν γραφτεί σε αυτά περίπου 300 άτομα απ’ όλο τον κόσμο, με σημαντικά ποσοστά και εκτός Ευρώπης (30% Αμερική, 10% Ασία).

Το υψηλό επίπεδο των δημοσιεύσεων σε αυτά εξασφαλίζει η κρίση των μελών των επιστημονικών επιτροπών τους, κατόπιν ελέγχου του πλήρους κειμένου αυτών (με ποσοστό αποδοχής των υποβληθέντων εργασιών περίπου στο 20%).

Πέντε διακεκριμένοι ερευνητές με διεθνές κύρος που δραστηριοποιούνται σε θέματα αιχμής των συστημάτων και της θεωρίας βάσεων δεδομένων έχουν προσκληθεί να δώσουν κεντρικές ομιλίες σε αυτά.

Τα EDBT/ICDT έχουν ήδη ταξιδεύσει σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Στην Ελλάδα, είναι η 2η χρονιά που έρχονται• το EDBT έχει φιλοξενηθεί το 2004 στο Ηράκλειο της Κρήτης, και το ICDΤ στους Δελφούς το 1997. Η φετινή διοργάνωση στην Αθήνα υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με Γενικό Πρόεδρο τον Βασίλη Χριστοφίδη, Καθηγητή του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.

Χορηγοί του συνεδρίου είναι οι ακόλουθες οργανισμοί/εταιρείες: CNRS, LIG, LogicBlox, Google, IBM, Technicolor, Intrasoft International, HP.

Χορηγός αναμετάδοσης του συνεδρίου Διαδικτυακά είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Αφίσα