Έναρξη του έργου EU-MESH που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή | Νέα

Ανακοινώσεις

22.01.2008

Έναρξη του έργου EU-MESH που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με την εναρκτήρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Βερολίνο, εννέα Ευρωπαϊκοί οργανισμοί ξεκινούν συνεργασία στο 'Δίκτυο του Μέλλοντος' μέσω του ερευνητικού έργου EU-MESH «Enhanced, Ubiquitous, and Dependable Broadband Access using MESH Networks». Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη, αξιολόγηση και επίδειξη συστήματος λογισμικού για την κατασκευή αξιόπιστων ασύρματων δικτύων πλέγματος (wireless mesh networks) με κόμβους πολλαπλών ραδιοεπαφών, για την παροχή καθολικής ευρυζωνική πρόσβαση υπερ-υψηλών ταχυτήτων με υποστήριξη ποιότητας υπηρεσιών (Quality of Service - QoS).

Το σύστημα θα βασιστεί σε μια ολοκληρωμένη υποδομή που αξιοποιεί την τεχνολογία ασύρματων δικτύων πλέγματος για την συνάθροιση της χωρητικότητας από ενσύρματες ευρυζωνικές συνδρομητικές γραμμές (ADSL) και από οπτικές γραμμές , για την δημιουργία μιας εικονικής δεξαμενής χωρητικότητας, στην οποία θα έχουν πρόσβαση σταθεροί και κινητοί χρήστες. Το σύστημα θα έχει χαμηλό λειτουργίας και διαχείρισης, μέσω καινοτόμων διαδικασιών διαμόρφωσης και διαχείρισης που επιτυγχάνουν αποδοτική αξιοποίηση τόσο του ασύρματου καναλιού όσο και των σταθερών ευρυζωνικών γραμμών. Αυτό θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα υφιστάμενων παρόχων, θα βοηθήσει την είσοδο μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης, επιτρέποντας την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών.

Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό 4,55 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,06 εκ. ευρώ είναι χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι οργανισμοί που συνεργάζονται στο έργο EU-MESH είναι οι ακόλουθοι: (i) Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) - Ελλάδα, Συντονιστής, (ii) National Research Council (CNR) - Ιταλία, (iii) Technical University of Berlin (TUB) -Γερμανία, (iv) SUPSI -Ελβετία, (v) Budapest University of Technology and Economics (BME) -Ουγγαρία, (vi) Forthnet -Ελλάδα, (vii) Thales Communications -Γαλλία, (viii) Ozone -Γαλλία, και (ix) Proximetry Poland -Πολωνία.

Τα υπάρχοντα συστήματα ασύρματων δικτύων πλέγματος δεν επιτυγχάνουν αποδοτική αξιοποίηση πόρων, έχουν αναποτελεσματικό έλεγχο καναλιών και ισχύος που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη δικτύων σε ευρεία κλίμακα, και δεν διαθέτουν ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ασφάλειας που συνδυάζει αποτρεπτικούς (proactive) και αντιδραστικούς (reactive) μηχανισμούς.

Για να αντιμετωπίσει τα παραπάνω ζητήματα, το έργο EU-MESH έχει αντικείμενο την ανάπτυξη αλγορίθμων που συνδυάζουν την πρόσβαση ασύρματου μέσου με τον έλεγχο ισχύος και καναλιού για την μείωση των παρεμβολών και της εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αλγόριθμους δρομολόγησης που βασίζονται στην ευκαιριακή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και υποστηρίζουν από-άκρο-σε-άκρο ποιότητας υπηρεσιών και αποδοτική αξιοποίηση των δικτυακών πόρων, αυτόματες διαδικασίες διαμόρφωσης δικτύου βάσει της θέσης, που προσαρμόζονται σε αλλαγές του δικτύου και της κίνησης για να παρέχουν αξιόπιστη διασύνδεση, κινητικότητα μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών και διαφορετικών παρόχων, ασφαλή δρομολόγηση και μεταβίβαση κλήσεων, και προηγμένες τεχνικές ανίχνευσης και αντιμετώπισης επιθέσεων ασφαλείας. Επιπλέον, το έργο διαθέτει εξωτερική συμβουλευτική επιτροπή, με ειδικούς από τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο.

Το προς ανάπτυξη σύστημα θα επιδειχθεί σε μητροπολιτική κλίμακα, και θα αξιολογηθεί από την σκοπιά ενός αποκλειστικά ασύρματου δικτυακού παρόχου και από την σκοπιά ενός ενσύρματα και ασύρματου τηλεπικοινωνιακού παρόχου.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο EU-MESH και για τους συμμετέχοντες οργανισμούς είναι διαθέσιμες στο http://www.eu-mesh.eu/.

Συντονιστής Έργου:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ν. Πλαστήρα 100, 70013 Ηράκλειο
URL: www.ics.forth.gr/

Επικεφαλής Έργου:
Βασίλειος Α. Σύρης, Επίκουρος Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών
Tηλ. 2810 391726, Fax: 2810 391601
Email: vsiris@ics.forth.gr