«Μαζί στην Εκκίνηση!» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ | Νέα

Ανακοινώσεις

23.07.2014

«Μαζί στην Εκκίνηση!» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΙΤΕ συμμετέχει στην  πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση!»  που συντονίζεται από τη Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας του ΣΕΒ και καλεί φοιτητές, ερευνητές και επιστήμονες που έχουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και θέλουν να τις αξιοποιήσουν να δηλώσουν συμμετοχή έως και 30/9/2014.Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η παροχή υποστήριξης προς επιστήμονες-επίδοξους επιχειρηματίες προκειμένου να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε αξιοποιήσιμα επιχειρηματικά σχέδια.  Το πρόγραμμα υλοποιείται ήδη στην Αθήνα και το Βόλο με τη συμμετοχή 8 ΑΕΙ, ΤΕΙ και ερευνητικών φορέων και την υποστήριξη περίπου 40 ερευνητικών ομάδων.

∆ικαίωµα συµµετοχής

Το «Μαζί στην Εκκίνηση!»απευθύνεταισε φοιτητές, νέους απόφοιτους, ερευνητές και γενικότερα επιστήμονες ανεξαρτήτως ηλικίας που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά την ερευνητική τους δραστηριότητα.

Προσφερόμενες υπηρεσίες

Φιλοξενία σε χώρους του ΕΤΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Mentoring

Δίκτυο έμπειρων στελεχών επιχειρήσεων (μεντόρων) με αποδεδειγμένη εμπειρία σε διάφορους τομείς αναλαμβάνει την υψηλή εποπτεία, καθοδήγηση και δικτύωση των συμμετεχόντων με την πραγματική οικονομία. 

Εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μία ή περισσότερες θεματικές ενότητες του επιχειρηματικού πλάνου όπωςέρευνα αγοράς, κοστολόγηση και χρηματοοικονομική ανάλυση, Marketingplan, νομική υποστήριξη κλπ.

Επιμόρφωση

Για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας θα πραγματοποιηθούν προγράμματα επιμόρφωσης σε εξειδικευμένα θεματικά πεδία, όπως:

  • - Τεχνικές και Εργαλεία Διοίκησης – Planning, Organization & Time Management Techniques
  • - Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων και Στρατηγική Σκέψη
  • - Ανάπτυξη και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • - Marketing & Πωλήσεις
  • - Online Media Planning & Buying Process

Πληροφορίες και αιτήσεις επιστημόνων για συμμετοχή στον 2ο κύκλο έως και 30/9/2014

Αίτηση συμμετοχής

http://sev4enterprise.org.gr

ΣΕΒ, Αθήνα

 

Χώρος Φιλοξενίας / ΙΤΕ ΕΤΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Μάγκυ Αθανασιάδη

Τηλ.: 2115006118

www.sev4enterprise.org.gr

sev4enterprise@sev.org.gr

 

Γιώργος Παπαμιχαήλ

Τηλ.: 2810391904

www.stepc.gr

george@stepc.gr