Επισκέψεις σχολείων στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2014-2015 | Νέα

Ανακοινώσεις

02.10.2014

Επισκέψεις σχολείων στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2014-2015

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ανοίγει και αυτή τη σχολική χρονιά τις πόρτες του στα σχολεία και τα υποδέχεται στις εγκαταστάσεις του, στα Βασιλικά Βουτών, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στις επισκέψεις αυτές, οι μαθητές γνωρίζουν την πρωτοποριακή και καινοτόμα έρευνα που διεξάγεται στο ΙΤΕ, συμμετέχοντας σε παρουσιάσεις και διαδραστικές επισκέψεις σε ερευνητικά εργαστήρια. Έτσι, έχουν τη δυνατότητα προσωπικής επαφής και συνομιλίας με τους ίδιους τους ερευνητές, προκειμένου να αντιληφθούν πώς τα αποτελέσματα της έρευνας μεταφέρονται στην καθημερινή ζωή και ποια είναι η συνεισφορά κάθε ερευνητικού τομέα στην ανάπτυξη εφαρμογών. Επιπλέον, αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να αποδειχθούν ιδιαιτέρως χρήσιμες και στη μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στο ΙΤΕ εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και διάχυσης τεχνογνωσίας του Ιδρύματος προς τo ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

Προτεραιότητα δίνεται σε μαθητές Λυκείου Β' και Γ' Τάξης, Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Λόγω περιορισμένου χώρου στα εργαστήρια, υπάρχει μέγιστο όριο ατόμων που μπορούν να συμμετάσχουν σε κάθε επίσκεψη, που είναι σαράντα άτομα.

Οι επισκέψεις προγραμματίζονται ημέρα Πέμπτη, δύο φόρες τον μήνα, ώρα πρωινή (10.30 π.μ.) και διαρκούν περίπου 1.5-2 ώρες.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας συμμετοχής την οποία αποστέλλετε είτε με e-mail στο pr@admin.forth.gr. Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας είναι υποχρεωτική.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
Χρήστος Τσουμπλέκας 2810391973
Αγγελική Βροχίδου 2810391963