To HiPEAC Καθοδηγεί την Ευρωπαϊκή Έρευνα στα Υπολογιστικά Συστήματα | Νέα

Ανακοινώσεις

To_HiPEAC_Καθοδηγεί_την_Ευρωπαϊ
26.02.2008

To HiPEAC Καθοδηγεί την Ευρωπαϊκή Έρευνα στα Υπολογιστικά Συστήματα

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, το Δίκτυο Αριστείας για την Αρχιτεκτονική και τους Μεταγλωττιστές Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων (High-Performance and Embedded Architecture and Compilation, HiPEAC) πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνέλευσή του στο Göteborg της Σουηδίας. Σε αυτήν παρεβρέθηκαν 170 ερευνητές από το χώρο των υπολογιστικών συστημάτων από ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο τομέας των επεξεργαστών υψηλών επιδόσεων πραγματοποιεί μια ριζική μετάβαση προς την παράλληλη επεξεργασία μέσω των πολυ-πύρηνων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και των κατάλληλα προσαρμοσμένων συστημάτων, ώστε να αντιμετωπίσει τους αυξανόμενους τεχνολογικούς περιορισμούς. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η δημιουργία ετερογενών πολυ-πύρηνων επεξεργαστών η σχεδίαση των οποίων απαιτεί νέες αποδοτικές λύσεις. Επιπλέον, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αγορά των τυπικών υπολογιστικών συστημάτων και η αγορά των υπολογιστών πολύ υψηλών επιδόσεων ταυτίζονται όλο και περισσότερο με τις ανάγκες της αγοράς των ενσωματωμένων συστημάτων, με αποτέλεσμα τη σύγκλιση των τριών αγορών σε κοινούς στόχους.

Το δίκτυο HiPEAC φέρνει κοντά τις καλύτερες ερευνητικές ομάδες υπολογιστικών συστημάτων από όλη την Ευρώπη, και οργανώνει πολλές διαφορετικές δραστηριότητες για τα μέλη του. Στόχος του δικτύου είναι να δώσει κατευθύνσεις στην έρευνα των υπολογιστικών συστημάτων αναπτύσσοντας ένα κοινό ερευνητικό χάρτη και οργανώνοντας συχνά θεματικές ερευνητικές συνελεύσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των υπολογιστικών συστημάτων, από τον σχεδιασμό του υλικού ως τις εφαρμογές. Το δίκτυο οργανώνει διεθνές συνέδριο και κύκλο θερινών μαθημάτων σε καθένα εκ των οποίων συμμετέχουν πάνω από 200 αντιπρόσωποι.

Το δίκτυο αποτελεί συνέχεια του υπάρχοντος ομώνυμου δικτύου αριστείας. Διοικείται από 12 συνεργαζόμενα μέρη: RWTH Aachen, BSC Barcelona, Chalmers University of Technology, TU Delft, Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Eρευνας (ΙΤΕ)-Ινστιτούτο Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ghent, INRIA, ARM, IBM, NXP, και ST. Για το συντονισμό του δικτύου υπεύθυνο είναι το Πανεπιστήμιο Ghent, που εδρεύει στο Βέλγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hipeac.net

Κύριοι στόχοι του HiPEAC

Συντονισμός της έρευνας: Ο συντονισμός της έρευνας στο HiPEAC γίνεται σε 9 ομάδες, κάθε μία από τις οποίες ασχολείται με έναν συγκεκριμένο ερευνητικό τομέα. Οι ομάδες συγκροτούνται από ερευνητές που προέρχονται είτε από τον χώρο της βιομηχανίας ή τον ακαδημαϊκό χώρο και δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντίστοιχο ερευνητικό θέμα. Οι ομάδες ενημερώνουν συνεχώς το ερευνητικό τους πρόγραμμα και δίνουν κατευθύνσεις στην ευρωπαϊκή έρευνα επιλέγοντας τους στόχους της έρευνας και συντονίζοντας τις ερευνητικές προσπάθειες των μελών κάθε ομάδας.

Συνεργασία και δικτύωση: Το δίκτυο ενθαρρύνει τις ερευνητικές συνεργασίες ανάμεσα σε ιδρύματα-μέλη που ασχολούνται με διαφορετικούς τομείς: αρχιτεκτονική υπολογιστών, κατασκευή εργαλείων σχεδίασης, κατασκευή μεταγλωττιστών, σχεδίαση συστημάτων. Αντίστοιχα, ενθαρρύνεται η συνεργασία ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς ερευνητές και συναφείς επιχειρήσεις ή μεταξύ ιδρυμάτων από την Ευρώπη και ιδρυμάτων που βρίσκονται έξω από αυτήν. Η συνεργασία ανάμεσα στους καλύτερους του κάθε είδους προάγει ακόμη περισσότερο την αριστεία σε ό,τι αφορά τον τομέα της Αρχιτεκτονικής και των Μεταγλωττιστών Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων (HiPEAC).

Αξιοποίηση: Κύριος στόχος του δικτύου είναι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω δημοσιευμάτων υψηλής αναγνωσιμότητας καθώς και με την εμπορευματοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από υπάρχουσες ή νεοϊδρυθείσες εταιρείες. Στόχος είναι να αναδειχθεί η Ευρώπη ως μία σημαντική δύναμη στον τομέα HiPEAC και να μπορέσουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες να αποκτήσουν κορυφαία θέση, σε παγκόσμιο επίπεδο, στον τομέα των υπολογιστικών συστημάτων και των συναφών προϊόντων.

Μέσα δράσης του HiPEAC

  1. Παροχή κινήτρων για την αύξηση της κινητικότητας (προγράμματα πρακτικής άσκησης, σαββατικές άδειες, ερευνητικές επισκέψεις, συνελεύσεις ομάδων)  1. Συντονισμός και οργάνωση της έρευνας σε 9 ερευνητικούς τομείς:
   • Aρχιτεκτονικές πολυ-πύρηνων επεξεργαστών (multi-core architecture)
   • Μοντέλα προγραμματισμού και λειτουργικά συστήματα (Programming models and operating systems)
   • Προσαρμοζόμενες τεχνικές μεταγλώττισης (adaptive compilation)
   • Δίκτυα διασύνδεσης (interconnects)
   • Επαναδιατασσόμενες μονάδες υπολογισμού (reconfigurable computing)
   • Μεθοδολογία και εργαλεία σχεδίασης (Design methodology and tools)
   • Αυτόματη μεταφορά προγραμμάτων μεταξύ διαφορετικών αρχιτεκτονικών (binary translation) and δημιουργία εικονικών συστημάτων (virtualization)
   • Πλατφόρμα προσομοίωσης (simulation platform)
   • Πλατφόρμα μεταγλώττισης (compilation platform)

 1. Διάδοση της αριστείας μέσω του συνεδρίου HiPEAC, του κύκλου θερινών μαθημάτων ACACES, του περιοδικού HiPEAC, της αποστολής ενημερωτικού δελτίου, του δικτυακού τόπου του HiPEAC, της πραγματοποίησης σεμιναρίων, τεχνικών εκθέσεων και συναντήσεων πρακτικής εργασίας (workshops) καθώς και της απονομής βραβείων.

Επικοινωνία:
Γιώργος Δημητρακόπουλος
Συνεργαζόμενος Ερευνητής

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Ινστιτούτο Πληροφορικής

Tηλ.: 2810 391494
Email: dimitrak@ics.forth.gr