Συνεργασία του ΙΤΕ με το ΕΚΑΒ Αθηνών για την ηλεκτρονική διαχείριση κλήσεων και περιστατικών | Νέα

Press Releases

24.10.2014

Συνεργασία του ΙΤΕ με το ΕΚΑΒ Αθηνών για την ηλεκτρονική διαχείριση κλήσεων και περιστατικών

Σημαντική συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ αποτελεί η ενεργοποίηση εφαρμογής ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης επειγόντων περιστατικών για το ΕΚΑΒ Αθηνών. Το Συντονιστικό Κέντρο Αθήνας παρέχει υπηρεσίες άμεσης βοήθειας στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Αττικής εξυπηρετώντας ένα συνολικό πληθυσμό σχεδόν 5 εκατομμυρίων ατόμων.

Το ηλεκτρονικό σύστημα παρέχει τα αναγκαία πληροφοριακά εργαλεία για την διαχείριση των εκατοντάδων κλήσεων που δέχεται το ΕΚΑΒ καθημερινά για την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας. Υποστηρίζει ηλεκτρονική καταγραφή των παρεχόμενων πληροφοριών από εισερχόμενες κλήσεις για βοήθεια και βασική κατηγοριοποίηση του βαθμού σοβαρότητας του επείγοντος έτσι ώστε στην συνέχεια να γίνεται ορθολογική αντιμετώπιση των περιστατικών.  Το διαχειριστικό υποσύστημα της εφαρμογής προσφέρει ένα ευρύ περιβάλλον διοικητικών και στατιστικών αναφορών. Οι στατιστικές αναφορές παρέχουν στους επικεφαλείς του συντονιστικού κέντρου πληροφορίες κρίσιμες για την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας. Οι μέσοι χρόνοι ανταπόκρισης των ασθενοφόρων και η κατανομή των πόρων του συστήματος συλλέγονται προκειμένου να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το ΙΤΕ είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για τη μακροχρόνια βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγει στις περιοχές της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Στον τομέα της Υγείας, εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από αυτό έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν παραγωγικά σε μεγάλο αριθμό μονάδων Υγείας σε όλη την Ελλάδα, στην πλειονότητα τους ως τμήματα ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων. Το πληροφοριακό σύστημα του ΕΚΑΒ λειτουργεί ήδη από το 1998 στο ΕΚΑΒ Κρήτης στο πλαίσιο ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υγεία και του δικτύου HYGEIAnet που είχαν αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Πληροφορικής αρχικά στην Κρήτη.

Για τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες, και για τις υπηρεσίες που παρέχει, το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ ακολουθεί το Πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2000, για το οποίο είναι πιστοποιημένο από το 2008. Προσφάτως έλαβε τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση ISO 27001:2013 για το σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια των πληροφοριών που εφαρμόζει στην «Υλοποίηση Έργων Πληροφορικής στην Υγεία».

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

κ. Δημήτριο Γ. Κατεχάκη
Επικεφαλής Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας
Ινστιτούτο Πληροφορικής - ΙΤΕ
Τηλ.: +30 2810 391589
Φαξ: +30 2810 391496
email: katehaki@ics.forth.gr