Πιστοποίηση του Μητρώου Ονομάτων .gr του ΙΠ-ΙΤΕ ως προς το πρότυπο ISO 27001 | Νέα

Press Releases

27.10.2014

Πιστοποίηση του Μητρώου Ονομάτων .gr του ΙΠ-ΙΤΕ ως προς το πρότυπο ISO 27001

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ) καταχώρησε το έτος 1989 τον χώρο ονομάτων .gr (Country Code Top Level Domain .gr), τον οποίο συνεχίζει να λειτουργεί ως σήμερα κατόπιν αναθέσεων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), την αρμόδια Αρχή για τα ονόματα  χώρου με κατάληξη [.gr].

Το ΙΤΕ-ΙΠ ως υπεύθυνο για την υποδομή, την τεχνική υποστήριξη και λειτουργία του Μητρώου Συστήματος Ονοματοδοσίας Διαδικτύου για το Χώρο .gr υλοποίησε και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Management System - ISMS).

Έπειτα από επιθεώρηση που διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις του το διήμερο 16-17 Ιουλίου 2014 από τον διαπιστευμένο φορέα TUV AUSTRIA HELLAS, το ΙΤΕ-ΙΠ είναι πλέον πιστοποιημένο ως προς το πρότυπο IEC/ISO 27001:2013, το παγκόσμια αποδεκτό πρότυπο πιστοποίησης ασφαλούς διαχείρισης πληροφορίας, με πεδίο εφαρμογής τη "Λειτουργία, Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του Μητρώου Ονομάτων Internet με κατάληξη [.gr]".

Η εφαρμογή του παραπάνω πρότυπου στοχεύει στην ασφάλεια της πληροφορίας ως προς την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητά της και θεωρείται βέλτιστη πρακτική (Best Practice) στην προσπάθεια κάλυψης της ανάγκης ασφαλούς διαχείρισης πληροφοριών.

Το Μητρώο Ονομάτων Internet με κατάληξη [.gr] έχει ήδη από το 2008 πιστοποιηθεί ως προς το Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 και η πιστοποίησή του ως προς το IEC/ISO 27001:2013 αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της προσπάθειας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του.