Συνεργασία μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας για την αναβάθμιση ηλεκτρονικών υποδομών του Κοινοβουλίου | Νέα

Ανακοινώσεις

Συνεργασία_μεταξύ_της_Βουλ
28.02.2008

Συνεργασία μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας για την αναβάθμιση ηλεκτρονικών υποδομών του Κοινοβουλίου

Συνεργασία μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας για την αναβάθμιση ηλεκτρονικών υποδομών του Κοινοβουλίου.

Μια σημαντική συνεργασία υπεγράφη χτες μεταξύ του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και της Βουλής των Ελλήνων που αφορά στην αναβάθμιση ηλεκτρονικών υποδομών και παρεχόμενων υπηρεσιών της Βουλής.

Τη σύμβαση υπέγραψαν εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, κ. Νικόλαος Στέφανου και εκ μέρους του ΙΤΕ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Καθηγητής Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης. Στη τελετή υπογραφής της σύμβασης, παρίστατο και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής, καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης, ο οποίος είναι και ο Υπεύθυνος του έργου.

Το έργο που ανέλαβε το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ αφορά στον επανασχεδιασμό και εμπλουτισμό του ιστοχώρου της Βουλής, στην παροχή παροχής εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε προσωπικό της Βουλής, σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης ιστοσελίδων, στην παροχή τεχνικής υποστήριξης για τον υπό κατασκευή ιστοχώρο και στην παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων της Βουλής.

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, Καθηγητής Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής, Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης, έκαναν χτες τις ακόλουθες δηλώσεις:

"Η Βουλή των Ελλήνων, συνεπής στην ιστορική κληρονομιά της για τη διάδοση των αρχών του Κοινοβουλευτισμού και της Δημοκρατίας, πρωτοπορεί στην εξασφάλιση έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης των Ελλήνων πολιτών στις θεσμοθετημένες διαδικασίες της, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Αρωγός της Βουλής στην προσπάθεια παροχής εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που αφορούν τους βουλευτές, το προσωπικό της Βουλής, αλλά και την πληροφόρηση των πολιτών, είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο επιτελεί σημαντικό έργο στην έρευνα και τεχνολογία και γενικότερα στην αναπτυξιακή δυναμική της Ελλάδας. Αξιοποιώντας την διεθνώς αναγνωρισμένη πρωτοπορία του στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, το ΙΤΕ, δια του Ινστιτούτου Πληροφορικής στο συγκεκριμένο έργο, θα συμβάλει στη διεύρυνση και υποστήριξη των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών της Βουλής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη και ασφαλής λειτουργία τους, η δημιουργία επικουρικών για το κοινοβουλευτικό έργο ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η χωρίς αποκλεισμούς, ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση για τον κάθε πολίτη στη δημόσια πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία.

Πρώτος, βραχυπρόθεσμος, στόχος είναι η αναβάθμιση του δικτυακού τόπου του Κοινοβουλίου (www.parliament.gr) έτσι ώστε να προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες ενημέρωσης. Οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται ταχύτερα και αρτιότερα για το κοινοβουλευτικό έργο. Επιπλέον, θα βελτιωθούν ριζικά οι υπηρεσίες επικοινωνιών και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών του κοινοβουλίου, των υπηρεσιών της Βουλής και των πολιτών.

Δεύτερος, μέσο-μακροπρόθεσμος, στόχος είναι η περαιτέρω αξιοποίηση του διαδικτυακού τόπου και των υποδομών της Βουλής, για να ανοίξουν οι ορίζοντες στην αξιοποίηση των κοινοβουλευτικών εργασιών μέσα από τη βελτίωση των διαδικασιών και την ανάπτυξη νέων τρόπων επικοινωνίας με τον Πολίτη.

Η ενεργός συμμετοχή της Βουλής των Ελλήνων στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση ανοίγει ένα νέο πεδίο δράσης με στόχο τη διεύρυνση της κοινωνίας των ενεργών πολιτών, αποσκοπώντας στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική πρόοδο της χώρας μας. Το ΙΤΕ είναι ευτυχές να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια μέσω του ανθρώπινου δυναμικού του και της τεχνογνωσίας του".