Βράβευση καλύτερης εργασίας ερευνητών του ΙΤΕ στον τομέα της Βιοϊατρικής Πληροφορικής | Νέα

Press Releases

Βράβευση_καλύτερης_εργασία
18.11.2014

Βράβευση καλύτερης εργασίας ερευνητών του ΙΤΕ στον τομέα της Βιοϊατρικής Πληροφορικής

Η εργασία με τίτλο «Modeling susceptibility to periodontitis» (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23100272) βραβεύθηκε με το βραβείο «William J. Gies» των διεθνών επιστημονικών εταιρειών IADR/AADR (Διεθνής και Αμερικανική Εταιρεία Οδοντιατρικής Έρευνας) για το 2014. Το βραβείο αυτό απονέμεται στην καλύτερη κλινική εργασία που δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό «Journal of Dental Research» (JDR), το οποίο έρχεται πρώτο στη σχετική διεθνή κατάταξη για τις πρωτότυπες εργασίες που δημοσιεύει. Την εργασία συγγράφουν τα μέλη του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Δρ. Γιώργος Ποταμιάς (Κύριος Ερευνητής) και ο Λευτέρης Κουμάκης (PhD, Μηχανικός Λογισμικού) με τον Καθηγητή Βασίλη Μουστάκη (Πολυτεχνείο Κρήτης), και τους συνεργάτες τους από το Academic Center for Dentistry Amsterdam (ACTA) (Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και Πανεπιστήμιο VU του Άμστερνταμ, Ολλανδία): Καθηγητή Βruno Loos, και Επ. Καθηγήτρια Marja L. Laine.

Στηριζόμενοι και επεκτείνοντας μεθοδολογίες και τεχνικές μηχανικής μάθησης, οι συγγραφείς κατάφεραν να αναλύσουν σύνθετα κλινικο-γενετικά δεδομένα ασθενών με περιοδοντίτιδα και να εντοπίσουν αξιόπιστες συσχετίσεις μεταξύ γενετικών και μικροβιολογικών παραγόντων που ευθύνονται για τη περιοδοντίτιδα. Οι συσχετίσεις μεταξύ διαφορετικών ειδών βακτηρίων και απλών νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών (SNPs) έχουν τη δυνατότητα υψηλότερης διάκρισης μεταξύ υγειών ατόμων και ατόμων με περιοδοντίτιδα, σε σχέση με τη διάκριση με βάση ένα είδος βακτηρίου ή ένα μόνο πολυμορφισμό, ένα εύρημα που επιβεβαιώνει την πολυγονιδιακή φύση της περιοδοντίτιδας. Δεδομένης της υψηλής προβλεπτικής ακρίβειάς τους, οι εντοπισμένες συσχετίσεις θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην κλινική πρακτική ως σύνθετοι κλινικο-γενετικοί διαγνωστικοί και προγνωστικοί παράγοντες ευαισθησίας στην περιοδοντίτιδα.

Η μελέτη και η παραγωγή της βραβευμένης εργασίας έγιναν στα πλαίσια των (επιτυχώς περαιωμένων) Ευρωπαϊκων προγραμμάτων INFOBIOMED και GEN2PHEN.

Επικοινωνία:
Γιώργος Ποταμιάς
Κύριος Ερευνητής
Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ
Email: potamias@ics.forth.gr