Ημερίδα Εργασίας με θέμα: «Ενσωμάτωση Καινοτόμων Τεχνολογιών στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών Πολιτικής Προστασίας και Θαλάσσιας Ρύπανσης» | Νέα

Press Releases

Ημερίδα_Εργασίας_με_θέμα:__«Ενσωμάτωση_Καινοτόμων_
21.11.2014

Ημερίδα Εργασίας με θέμα: «Ενσωμάτωση Καινοτόμων Τεχνολογιών στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών Πολιτικής Προστασίας και Θαλάσσιας Ρύπανσης»

Διεθνής Ημερίδα Εργασίας με θέμα: «Ενσωμάτωση Καινοτόμων Τεχνολογιών στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών Πολιτικής Προστασίας και Θαλάσσιας Ρύπανσης» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου NEREIDs: Embracing Innovation for Preparedness in Civil Protection & Marine Pollution.

Στόχος της Ημερίδας Εργασίας είναι να παρουσιαστούν και να συζητηθούν τα αποτελέσματα (σε έρευνα, εμπειρία αλλά και εργαλεία), τα οποία προέκυψαν από την υλοποίηση του έργου NEREIDs,με απώτερο σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που θα συμβάλλουν στην καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, σύμφωνα με πραγματικά περιστατικά ρύπανσης και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Παράλληλα με την Ημερίδα θα λειτουργεί Εκθεσιακός Χώρος όπου θα παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα.

Οι ομιλητές θα είναι μέλη από την τοπική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, που ασχολούνται με αντίστοιχα πεδία εφαρμογής, καθώς και μέλη της ομάδας υλοποίησης του έργου. Η Ημερίδα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο και εμπλεκόμενο σε θέματα πολιτικής προστασίας και θαλάσσιας ρύπανσης, ειδικότερα από διαρροή πετρελαιοειδών.

Η διοργάνωση γίνεται από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ που είναι και συντονιστής του έργου NEREIDs, με τη συνδρομή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και τους εταίρους υλοποίησης του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ημερίδα, καθώς και αιτήσεις συμμετοχής, μπορείτε να βρείτε στο: http://www.nereids.eu/site/en/index.php?file=events/final-evaluation-workshop

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να ενημερωθείτε στον ιστότοπο: http://www.nereids.eu ή να επικοινωνήσετε με την κα Αποστολίδη Θεανώ: Τηλ. 2810391453, Fax 2810391428, Εmail: apost@ics.forth.gr