ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΙΤΕ | Νέα

Ανακοινώσεις

03.02.2015

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΙΤΕ

Ανακοινώνεται η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη:

1. Εκπροσώπου του Επιστημονικού - Τεχνικού-Διοικητικού και Βοηθητικού Τακτικού Προσωπικού (με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου) ως μέλους του ΔΣ του ΙΤΕ.
Δείτε την ανακοίνωση (αρχείο pdf)

2. Εκπροσώπου των Ερευνητών - ΕΛΕ ως μέλους του ΔΣ του ΙΤΕ.
Δείτε την ανακοίνωση (αρχείο pdf)

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αποφασίστηκε στο υπ’ αριθμ. 303/20-5/24-1-2015 Πρακτικό του ΔΣ.