ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΙΤΕ | Νέα

Ανακοινώσεις

17.02.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΙΤΕ

1. Ανακοινώνεται ότι έχουν υποβληθεί εγκαίρως οι υποψηφιότητες για την εκλογή εκπροσώπου των Ερευνητών και ΕΛΕ ως μέλους του ΔΣ / ΙΤΕ.
Ψηφοδέλτιο Ερευνητών-ΕΛΕ (αρχείο pdf)

2. Ανακοινώνεται ότι έχουν υποβληθεί εγκαίρως οι υποψηφιότητες για την εκλογή εκπροσώπου του Ειδικού Επιστημονικού Τεχνικού , Διοικητικού και Βοηθητικού τακτικού προσωπικού ως μέλους του ΔΣ / ΙΤΕ.
Ψηφοδέλτιο ΕΙΔ. ΕΠ. ΤΕΧ. ΔΙΟΙΚ. ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣ. (αρχείο pdf)

Ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών, ημέρα Τρίτη 3 Μαρτίου 2015. Τόπος διενέργειας εκλογών, το Ηράκλειο Κρήτης.