Το ΙΜΒΒ-ΙΤΕ συντονίζει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης “Chromatin3D” | Νέα

Press Releases

07.04.2015

Το ΙΜΒΒ-ΙΤΕ συντονίζει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης “Chromatin3D”

Ερευνητές του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) απέσπασαν ανταγωνιστική χρηματοδότηση ύψους 3.782.583 ευρώ συνολικά (1.221.547€ για το ΙΜΒΒ-ΙΤΕ) για το έργο "Chromatin3D – Chromatin Dynamics in Development and Disease".

Το έργο "Chromatin3D" χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια των δράσεων Marie Sklodowska Curie (H2020-MSCA-ITN-2014) και αποσκοπεί στην εκπαίδευση νέων ερευνητών δια μέσω ερευνητικής δραστηριότητας. Στην προκήρυξη του εν λόγω προγράμματος για το έτος 2014 κατατέθηκαν 1161 προτάσεις και χρηματοδοτήθηκαν μετά από αξιολόγηση 121 προτάσεις με συνολικό ποσοστό επιτυχίας 10%. Είναι αξιοσημείωτο οτι η πρόταση από το ΙΜΒΒ-ΙΤΕ με συντονιστή το συνεργαζόμενο καθηγητή Χαράλαμπο Γ. Σπηλιανάκη συνολικά βαθμολογήθηκε με 97.4% και κατετάχθη 3η στο σύνολο των 121 προτάσεων που τελικά χρηματοδοτήθηκαν.

Το πρόγραμμα Chromatin3D θα δραστηριοποιηθεί στο χώρο των Επιστημών Υγείας και στους συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται 7 ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια καθώς και 4 εταιρείες από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Σουηδία, Ισραήλ, Βέλγιο, Ουγγαρία, Δανία και Ολλανδία. Συντονιστής του προγράμματος είναι το ΙΜΒΒ-ΙΤΕ και ως στόχο έχει την εκπαίδευση δια μέσω ερευνητικών δραστηριοτήτων 15 νέων ερευνητών που θα στρατολογηθούν για τις ανάγκες του προγράμματος.

Σε ερευνητικό επίπεδο το πρόγραμμα έχει ως στόχο την αποσαφήνιση μηχανισμών που ευθύνονται για την τρισδιάστατη οργάνωση του πυρήνα ευκαρυωτικών κυττάρων καθώς και τη μελέτη των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια μονοπατιών ανάπτυξης και διαφοροποίησης. Παρά το γεγονός οτι για ερευνητικούς σκοπούς θα χρησιμοποιηθούν πολλά συστήματα μοντέλα, όπως η μύγα (Drosophila), το ποντίκι και ανθρώπινες κυτταροκαλλιέργειες, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε ασθένειες του ανθρώπου όπως η ογκογένεση, το γλαύκωμα και τα λεμφώματα.

Το πρόγραμμα Chromatin3D έρχεται να τονώσει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ σε μια κρίσιμη περίοδο του ερευνητικού ιστού στην Ελλάδα. Ευελπιστούμε οτι με το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας στα πλαίσια του προγράμματος θα συμβάλουμε στη μείωση της ανεργίας, στη μείωση της αιμορραγίας προς το εξωτερικό αξιόλογων Ελλήνων επιστημόνων καθώς θα παρέχουμε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε νέους επιστήμονες. Συνολικά πιστεύουμε οτι θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Πληροφορίες:
Καθ. Χαράλαμπος Γ. Σπηλιανάκης
Συνεργαζόμενος καθηγητής ΙΜΒΒ-ΙΤΕ
Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας (Τμ. Βιολογίας, Παν/μιο Κρήτης)

Τηλ.: 2810391163
Email: spiliana@imbb.forth.gr

Ιστοσελίδα: http://www.imbb.forth.gr/en/research-en/development-gene-expression/item/85-charalampos-g-spilianakis
Ιστοσελίδα προγράμματος: www.Chromatin3D.gr