Βραβείο Καλύτερου Ερευνητικού Άρθρου Φοιτητή που παρουσιάστηκε στο 14ο Διεθνές Συνέδριο Σημασιολογικού Ιστού (ISWC 2015) από μέλος ερευνητικής ομάδας του Ινστιτούτου Πληροφορικής ΙΤΕ | Νέα

Press Releases

02.11.2015

Βραβείο Καλύτερου Ερευνητικού Άρθρου Φοιτητή που παρουσιάστηκε στο 14ο Διεθνές Συνέδριο Σημασιολογικού Ιστού (ISWC 2015) από μέλος ερευνητικής ομάδας του Ινστιτούτου Πληροφορικής ΙΤΕ

Η εργασία με τίτλο «A A Flexible Framework for Understanding the Dynamics of Evolving RDF Datasets», που παρουσιάστηκε από τον Γιάννη Ρουσσάκη, έλαβε το Βραβείο Καλύτερου Ερευνητικού Άρθρου Φοιτητή,στο 14ο Διεθνές Συνέδριο Σημασιολογικού Ιστού (ISWC2015), που πραγματοποιήθηκε στη Βηθλεέμ της Πενσυλβάνιας, 11- 15 Οκτ 2015.

Αυτή η εργασία προτείνει ένα νέο πλαίσιο που θα επιτρέπει τον εντοπισμό, την ανάλυση και την κατανόηση της δυναμικής των δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε απομακρυσμένους χρήστες ενός συνόλου δεδομένων να προσδιορίσουν τις αλλαγές, ακόμη και αν δεν έχουν πρόσβαση στην ίδια τη διαδικασία της αλλαγής αυτών των δεδομένων. Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι αρκετά ευέλικτη για να συλλάβει τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των διαφόρων εφαρμογών για δυναμικά δεδομένα, ενώ είναι και τυπικά ισχυρή λόγω της ικανοποίησης των συνθηκών της πληρότητας και της σαφήνειας. Επιπλέον, το πλαίσιο αυτό επιτρέπει την αναπαράσταση σε δευτερεύουσα μνήμη των αλλαγών που έχουν εντοπιστεί ανάμεσα σε διαφορετικές εκδόσεις, κατά τρόπο που να επιτρέπει την εύκολη και αποδοτική πλοήγηση σε αυτές, την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και ανάλυση των αλλαγών, την εκτέλεση ερωτήσεων πολλαπλών στιγμιότυπων που εκτείνονται σε διαφορετικές εκδόσεις, καθώς και ερωτήσεις που αφορούν τόσο στις αλλαγές, όσο και στα δεδομένα. Η εργασία αυτή αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας πραγματικά Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα, και παρουσιάζει καλές ιδιότητες κλιμάκωσης.

Οι συγγραφείς της εργασίας είναι τα ακόλουθα μέλη του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ (Ίδρυμα τεχνολογίας και Έρευνας): Ιωάννης Ρουσσάκης, Ιωάννης Χρυσάκης, Κώστας Στεφανίδης, Γιώργος Φλουρής, και ο Ιωάννης Σταύρακας από το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά.