«Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με διαπραγμάτευση για τη σύναψη σύμβασης για τα τμήματα: Α “Προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων και επίπλων αμφιθεάτρου”, Β “Προμήθεια και τοποθέτηση μοκέτας αμφιθεάτρου” και Δ “Προμήθεια και τοποθέτηση κινούμενου χωρίσματος στ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

30.11.2015 - 04.12.2015

«Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με διαπραγμάτευση για τη σύναψη σύμβασης για τα τμήματα: Α “Προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων και επίπλων αμφιθεάτρου”, Β “Προμήθεια και τοποθέτηση μοκέτας αμφιθεάτρου” και Δ “Προμήθεια και τοποθέτηση κινούμενου χωρίσματος στ