Eναρκτήρια συνάντηση του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος NFFA-Europe | Νέα

Press Releases

08.04.2016

Eναρκτήρια συνάντηση του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος NFFA-Europe

Η διεθνής ομάδα του NFFA-Europe, ερευνητικής υποδομής που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, θα συνεδριάσει στο Μιλάνο, στην Ιταλία, στις 12 Απριλίου για να σηματοδοτήσει την έναρξη της λειτουργίας της πρώτης πλήρους δικτύωσης των βασικών υποδομών για την έρευνα των νανοεπιστημών για το κοινό.

Οι ευρωπαϊκές επιστημονικές και βιομηχανικές κοινότητες χρηστών και άλλων ενδιαφερόμενων θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συζητήσουν για τις υποδομές του NFFA-Europeκαι των δικτύων καινοτομίας του, τις μοναδικές δυνατότητες του προγράμματος, καθώς και τον τρόπο  πρόσβασης στην υποδομή. Για να διαδοθεί στο μέγιστο η ευκαιρία αυτή και το αντίκτυπο της έναρξης του προγράμματος, μια γενική παρουσίαση και σημαντικές συνομιλίες θα μεταδοθούν ζωντανά στο διαδίκτυο.

Η έρευνα και η καινοτομία στις νανοεπιστήμες για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη λειτουργικών και έξυπνων υλικών είναι πολύ σημαντική για τα σύγχρονα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας σε μια κυκλική οικονομία, και έχει αυξημένη βαρύτητα σε πολλούς τομείς της οικονομίας της ΕΕ. Ωστόσο, η πρόσβαση σε απαραίτητες τεχνικές ανάπτυξης νανοτεχνολογιών και στον χαρακτηρισμό τους δεν είναι δυνατή για μια μεγάλη μερίδα εμπλεκομένων σε αυτόν τον τομέα έρευνας. Η περιορισμένη πρόσβαση σε υποδομές έντασης γνώσης και κεφαλαίου είναι ένα από τα εμπόδια που αποδυναμώνει την έρευνα στη νανοκλίμακα, σχετικά με τις θεμελιώδεις ιδιότητες της ύλης ή τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη λειτουργικών νανοσυστημάτων. Πράγματι, στις υποδομές αυτές πραγματοποιούνται απολύτως απαραίτητα βήματα για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων νανοϋλικών, όπως ο έλεγχος της σύνθεσης τους, ο νανο-χαρακτηρισμός των ιδιοτήτων τους και προηγμένη έρευνα σχετικά με τη δυναμική και λειτουργική συμπεριφορά τους. Τα εργαλεία που προσφέρονται από το NFFA-Europeεξυπηρετούν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από τα ολοκληρωμένα κυκλώματα και τα μικροτσίπ, μέχρι τη μετατροπή και την αποθήκευση ενέργειας, αλλά και τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη σύνθεση νέων λειτουργικών υλικών.

Το NFFA –Europe χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως δράση Έρευνας και Καινοτομίας μέσω του Προγράμματος Horizon2020 (H2020), με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στην έρευνα και την καινοτομία στις νανοεπιστήμες. Στόχος του είναι να αντιμετωπίσει τα βασικά προβλήματα που προκύπτουν σε αυτήν τη διαδικασία, επιτρέποντας στη έρευνα στη νανοτεχνολογία να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο τις δυνατότητές της.

Το NFFA– Europeαποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή ερευνητική δομή που ενσωματώνει τις διασκορπισμένες υποδομές για τη σύνθεση, τη νανοκατασκευή και τον νανο-χαρακτηρισμό, αλλά και εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας για τη λεπτομερή ανάλυση της ύλης. Θα δώσει τη δυνατότητα σε  επιστήμονες και μηχανικούς από πανεπιστήμια, κρατικά ή ιδιωτικά εργαστήρια, να έχουν εύκολη και ελεύθερη πρόσβαση σε προηγμένα ερευνητικά όργανα, πρωτόκολλα και μεθόδους για την ανάπτυξη και τη σύνθεση, τη νανο-λιθογραφία και τη νανο-δόμηση, τον νανο-χαρακτηρισμό, τη θεωρία και την προσομοίωση, καθώς και την ανάλυση ακριβείας με δέσμες επιταχυντών και πηγές νετρονίων.

20 ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων νανο-χσύνθεσης και νανο-χαρακτηρισμού που συνδέονται με αναλυτικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, καθώς και ένα  εντελώς καινούριο θεωρητικό ινστιτούτο, θα κάνουν όλα αυτά δυνατά.

Αυτός ο συνδυασμός πολλών και διαφορετικών πόρων παρέχει στους χρήστες μια μοναδική και ολοκληρωμένη πρόσβαση. Επιπλέον, ένας μέρος των κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της κοινοπραξίας του NFFA-Europeθα αφιερωθεί στην ανάπτυξη νέων μεθόδων και εργαλείων στην αιχμή της έρευνας στις νανοεπιστήμες, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υποδομών και τεχνικών.

Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις θα είναι διαθέσιμες δωρεάν και το πρόγραμμα NFFA-Europeθα καλύψει επίσης τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής για τους χρήστες. Επιστήμονες, αλλά και ερευνητές από τον τομέα της βιομηχανίας, οι οποίοι προέρχονται από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών με λιγότερο εξοπλισμένες εγκαταστάσεις νανοεπιστημών, θα ενισχύσουν τα ερευνητικά τους προγράμματα, ελέγχοντας όλες τις σχετικές φάσεις της έρευνας τους και επεκτείνοντας τα αποτελέσματά τους.

Το χρηματοδοτούμενο έργο θα έχει διάρκεια 4 ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων εκτιμάται ότι περίπου 1.000 χρήστες θα έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από την πρόσβαση στο NFFA-Europe.

Η απόκτηση πρόσβασης είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι απλή – μόνο μερικά βήματα είναι αναγκαία μέσω του onlineενιαίου σημείου εισόδου (SingleEntryPoint). Περιηγηθείτε στον κατάλογο όλων των εργαλείων και μεθόδων του προγράμματος NFFA-Europeκαι στη συνέχεια δημιουργήστε και υποβάλετε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα πρόσβασης για ταχεία αξιολόγηση από την διεθνή επιτροπή αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της πρότασης, από τον σχεδιασμό του πειράματος μέχρι και την υποβολή, την τελική αξιολόγηση αλλά και την εκτέλεση, εμπειρογνώμονες από το πρόγραμμα NFFA-Europeθα εξασφαλίσουν την αναγκαία βοήθεια, ανοίγοντας έτσι την πόρτα και σε εκείνους τους χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις δυνατότητες και την απόδοση τέτοιων υποδομών.

Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα NFFA-Europeμέσω του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) (http://www.iesl.forth.gr/ulf/nffa.aspx). Το ΙΗΔΛ-ΙΤΕ προσφέρει πρόσβαση σε προηγμένες υποδομές που ειδικεύονται στην ανάπτυξη, αλλά και στον νανο-χαρακτηρισμό και προσφέρει μια πλατφόρμα για την υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων διεπιστημονικής έρευνας στη νανοκλίμακα (http://www.nffa.eu/sites/forth/). Αποτελώντας βασικό κόμβο πρόσβασης στο NFFA-Europe, το ΙΗΔΛ-ΙΤΕ επιτρέπει σε ευρωπαίους και διεθνείς ερευνητές που προέρχονται από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς να πραγματοποιήσουν πρωτοποριακές προτάσεις, οι οποίες έχουν αναπτυξιακή δράση στην επιστήμη και την καινοτομία. Το Εργαστήριο Μικρο- Νανο δόμησης με Υπερβραχείς Παλμούς Λέιζερ (www.iesl.forth.gr/ULMNP) του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ συντονίζει τις δραστηριότητες του ελληνικού κόμβου του NFFA-Europe, συμπεριλαμβανομένων των Δραστηριοτήτων Διακρατικής Πρόσβασης, των Κοινών Ερευνητικών Δραστηριοτήτων και των Δραστηριοτήτων Δικτύωσης.

Αυτό αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος του προγράμματος NFFA-Europeκαι του τι παρουσιάζεται. Πιστοποιημένοι ομιλητές από τον ακαδημαϊκό και βιομηχανικό χώρο θα δώσουν ομιλίες σχετικά με το πως οι προηγμένες τεχνικές νανοτεχνολογίας και ο χαρακτηρισμός τους μπορούν να επιταχύνουν την έρευνα και την καινοτομία. Μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών είναι οι JohnWood(πρώην πρόεδρος ESFRI), RosieHicks(CEOAustralianNationalFabricationFacility), StephanHofmann(UniversityofCambridge), LucaGiannini(PirelliTyresS.p.A.) και LucaZanotti(STMicroelectronicsSRL).

Παρακολουθήστε μας σε ζωντανή μετάδοση στο www.nffa.euστις 12 Απριλίου στις 9:00 π.μ.

 

 

Για να κατεβάσετε το αρχείο παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Συντονιστής του έργου
prof. GiorgioRossi

Επικοινωνία
secretariat@nffa.eu | +39 040 375 6411

To πρόγραμμα NFFA-Europe χρηματοδοτείται από το

Πρόγραμμα-πλαίσιο H2020 της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία
συμφωνία επιχορήγησης n. 654360 από 09/01/2015 έως 31/8/2019