Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για το έργο: Προμήθεια επτά (7) πολυπήρηνων εξυπηρετητών για τις ανάγκες του Εργ. Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

30.05.2016 - 14.06.2016

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για το έργο: Προμήθεια επτά (7) πολυπήρηνων εξυπηρετητών για τις ανάγκες του Εργ. Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων.