Βραβεία L'Oreal - UΝESCO 2008 | Νέα

Ανακοινώσεις

12.11.2008

Βραβεία L'Oreal - UΝESCO 2008

To ελληνικό βραβείο "L'OREAL - UNESCO 2008" για τις Γυναίκες στην Επιστήμη απονεμήθηκε στην Ανδρεοπούλου Κατερίνα.

Η Κ. Ανδρεοπούλου εκπόνησε τόσο το δίπλωμα ειδίκευσης όσο και το διδακτορικό της στο Εργαστήριο Πολυμερών του Πανεπιστημίου Πατρών ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών».

Υπήρξε επίσης μεταπτυχιακή υπότροφος και μεταδιδακτορική συνεργάτης τόσο του Πανεπιστημίου Πατρών όσο και του Ερευνητικού Ινστιτούτου Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας(ΕΙΧΗΜΥΘ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), αλλά και του εργαστηρίου πολυμερών του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου της Pennsylvania των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επίσημη τελετή βράβευσης θα λάβει χώρα στην Αθήνα την Τρίτη 18 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ιστοσελίδα της UNESCO, η εταιρεία L'OREAL προσφέρει για το 2008 15 υποτροφίες της τάξεως των 40.000 δολαρίων σε γυναίκες επιστήμονες μέχρι 35 ετών, προερχόμενες από κράτη - μέλη της UNESCO, που με τον ενθουσιασμό και τις πρωτότυπες ιδέες τους, συμβάλλουν στην επιστημονική ανάπτυξη.

Οι υποψήφιες πρέπει ήδη να εργάζονται στον ερευνητικό χώρο με διδακτορικό ή προ-διδακτορικό σε μία από τις ακόλουθες επιστήμες: Βιολογία, Βιοχημεία, Βιοτεχνολογία, Γεωπονική, Φαρμακευτική, Ιατρική και Φυσιολογία.