Βραβείο Fulbright - Σημαντική Διάκριση για τον Αλέξανδρο Λάππα Διευθυντή Ερευνών του ΙΤΕ | Νέα

Επιστημονικά Νέα

Βραβείο_Fulbright_-_Σημαντική_Διάκριση_για_τον_Αλέ
08.08.2016

Βραβείο Fulbright - Σημαντική Διάκριση για τον Αλέξανδρο Λάππα Διευθυντή Ερευνών του ΙΤΕ

Ο Δρ. Αλέξανδρος Λάππας, Φυσικός, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ, θα υποστηριχθεί από το Ίδρυμα Fulbright στο πλαίσιο του προγράμματος Επισκεπτών Επιστημόνων (Visiting Scholars)2016-17 (www.fulbright.gr) για τη διεκπεραίωση μέρους της έρευνάς του σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα των ΗΠΑ.

Ως διακεκριμένος Fulbright Fellow στο Τμήμα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Επιστήμης Υλικών του Brookhaven National Laboratory, ο Δρ. Λάππας θα μελετήσει τις φυσικές και χημικές διεργασίες που προσδίδουν βελτιωμένη λειτουργικότητα σε μοντέρνα ενεργειακά υλικά. Οι μελέτες θα χρησιμοποιηθούν ως γέφυρα για τη διασύνδεση της επιστημονικής του εμπειρίας με την επαγγελματική εκπαίδευση φοιτητών στο Τμήμα Φυσικής στο Stony Brook University.

Το βραβείο, που έλαβε μετά από ανοικτή διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής από ανεξάρτητη Επιτροπή Κριτών στις ΗΠΑ και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Fulbright στην Ελλάδα, αναγνωρίζει «τους υποτρόφους με βάση την ακαδημαϊκή τους αριστεία, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά επιτεύγματα, συμμετοχή στα κοινά, την προοπτική ηγετικού ρόλου…».

Με το βραβείο Fulbright ο Δρ. Λάππας θα υποστηρίξει την έρευνά του σε δισδιάστατες κρυσταλλικές ενώσεις χαλκογενιδίων του σιδήρου προκειμένου να διερευνηθεί η ανταγωνιστική συνύπαρξη μαγνητισμού και υπεραγωγιμότητας, μια ανοιχτή πρόκληση με σημαντικό ενδιαφέρον για τις κοινότητες της Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και της Επιστήμης Υλικών. Τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν από τη διερεύνηση των παραπάνω θεμελιωδών φυσικών ιδιοτήτων αναμένεται να αξιοποιηθούν στην κατασκευή αποδοτικότερων δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με αντίκτυπο στο περιβάλλον και την οικονομία.

Στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, το έργο του Δρ. Λάππα επικεντρώνεται στη σύνθεση νανοϋλικών με χημικές μεθόδους και στη φυσική μελέτη των δομικών και ηλεκτρονιακών καταστάσεών τους, χρησιμοποιώντας προηγμένες πειραματικές τεχνικές. Εξελιγμένα οξείδια και χαλκογενίδια μετάλλων, τα οποία συντίθενται στο εργαστήριο του κ. Λάππα, εκμεταλλεύονται τη σύζευξη των νανο-χαρακτηριστικών τους με αλληλεπιδρώντα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (funl.iesl.forth.gr/). Ως εκ τούτου, μπορούν να βρουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, που εκτείνεται από την αποθήκευση δεδομένων και την κατάλυση ως τη βιοϊατρική διάγνωση και θεραπεία.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ

Στοιχεία επικοινωνίας Δρ. Αλέξανδρου Λάππα:

Διευθυντής Ερευνών ΙΗΔΛ-ΙΤΕ
Γραφείο: +30 2810391344
Εργαστήριο: +30 2810391349
Fax: +30 2810391305
Email: lappas@iesl.forth.gr