ΤΟ ΙΤΕ ΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΝΟΪΑΤΡΙΚΗΣ | Νέα

Press Releases

06.10.2016

ΤΟ ΙΤΕ ΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΝΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα Νανοϊατρικής (http://www.etp-nanomedicine.eu/public), διοργανώνουν το 11thETPN2016(NanomedicineEuropeanTechnologyPlatformGeneralAssemblyandAnnualEvent2016) ((http://www.etpn2016.eu/). Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο AquilaAtlantisστο Ηράκλειο, 12-14 Οκτωβρίου 2016. Πρόκειται για το ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Νανοϊατρικής του οποίου η διοργάνωση ανατέθηκε φέτος στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ μετά από συγκεκριμένη ανταγωνιστική διαδικασία.  Το Συνέδριο διοργανώνεται από Οργανωτική Επιτροπή με επί κεφαλής τον Διευθυντή του Ινστιτούτου, Καθηγητή Σπύρο Αναστασιάδη, σε συνεργασία με τον Συντονιστή της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Νανοϊατρικής,Dr.M. Patrick Boisseau, επί κεφαλής Στρατηγικού Σχεδιασμού Τεχνολογιών Υγείας του Τομέα Έρευνας της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας της Γαλλίας.

Η Νανοϊατρική, δηλαδή η εφαρμογή της νανοτεχνολογίας στον τομέα της υγείας, είναι ένας πολλά υποσχόμενος τομέας, ο οποίος δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για καλύτερη, πιο αποτελεσματική και οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη για εκατομμύρια ασθενείς και έχει τη δυνατότητα να παρέχει λύσεις σε πολλές ασθένειες. Η έρευνα στη νανοϊατρική θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος σε μοριακό και νανομετρικό επίπεδο και έτσι θα μας δώσει τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε καλύτερα σε προ-συμπτωματική, οξεία ή χρόνια φάση ασθενειών.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η συνεύρεση των παλαιότερων και νέων μελών, καθώς και σημαντικών επιστημονικών Φορέων παγκοσμίως, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής δραστηριότητας στους τομείς της διαγνωστικής, θεραπευτικής και αναγεννητικής ιατρικής, καθώς επίσης και την ανταλλαγή ιδεών και ανάπτυξη συνεργασιών σε θέματα που αφορούν νανοτεχνολογία και νανοϊατρική.

Η διοργάνωση του Συνεδρίου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου και του ΙΤΕ, όπως και για την δυνατότητα προσέλκυσης επιπλέον χρηματοδότησης στο ΙΤΕ και κατ’ επέκταση στην Κρήτη. Η διοργάνωση του Συνεδρίου έρχεται να επιβεβαιώσει την δεσπόζουσα θέση του ΙΤΕ στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι σε θέματα νανοτεχνολογίας, σε μία εποχή που η επιστήμη και η καινοτομία μπορούν να αποτελέσουν σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης της Χώρας.

Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει την 12-10-2016 ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης.

Πληροφορίες: Σπύρος Αναστασιάδης, Διευθυντής ΙΗΔΛ

Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Τηλ. 2810-391466, 391302

e-mail: spiros@iesl.forth.gr