Τα φώτα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας στο ΙΤΕ και την Κρήτη: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 11o Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Νανοϊατρικής – ETPN2016 | Νέα

Press Releases

20.10.2016

Τα φώτα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας στο ΙΤΕ και την Κρήτη: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 11o Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Νανοϊατρικής – ETPN2016

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 11ο διεθνές συνέδριο Nanomedicine European Technology Platform General Assembly and Annual Event 2016 (http://www.etpn2016.eu/ ) – Γενική Συνέλευση και Ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Νανοϊατρικής. Συνδιοργανωτές του Συνεδρίου ήταν ο Καθηγητής κ. Σπύρος Χ. Αναστασιάδης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και ο συντονιστής της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Νανοϊατρικής, Dr.M. Patrick Boisseau, επί κεφαλής Στρατηγικού Σχεδιασμού Τεχνολογιών Υγείας του Τομέα Έρευνας της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας της Γαλλίας. Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis στο Ηράκλειο, 12-14 Οκτωβρίου 2016, χαιρέτησε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας.

Το Συνέδριο φιλοξένησε περίπου 120 επιστήμονες από κορυφαία Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα παγκοσμίως όπως και από διάφορες μικρές και μεγάλες Εταιρείες, σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς κοινότητας, όπως και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Αμερικάνικης Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and Drug Administration, FDA), το Έργο Ευρωπαϊκής Υποδομής EU-NCL (European Nanomedicine Characterization Laboratory), κ.α.

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η συνεύρεση σημαντικών επιστημονικών Φορέων παγκοσμίως, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής δραστηριότητας στους τομείς της στοχευμένης μεταφοράς φαρμάκων, της διαγνωστικής στην νανοκλίμακα και της αναγεννητικής ιατρικής, καθώς επίσης και την ανταλλαγή ιδεών και ανάπτυξη συνεργασιών για την μείωση της πολυδιάσπασης στην έρευνα, την καλύτερη κινητοποίηση επενδύσεων, την ταυτοποίηση ερευνητικών προτεραιοτήτων και την προώθηση της καινοτομίας στην  νανοϊατρική.  Επίσης, οι συνεργασίες αυτές στοχεύουν και στην ανάπτυξη διεθνώς αποδεκτών μηχανισμών αξιολόγησης των όποιων πιθανών παράπλευρων επιπτώσεων στον ασθενή και στο περιβάλλον. 

Την τελευταία ημέρα του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη όλων των συμμετεχόντων στο ΙΤΕ καθώς και ξενάγηση στις ερευνητικές υποδομές του ΙΗΔΛ. Η υψηλού επιπέδου ερευνητική δραστηριότητα και η άριστη κατάρτιση του ερευνητικού και τεχνικού προσωπικού προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους συμμετέχοντες.

Η επιτυχία του Συνεδρίου έρχεται να επιβεβαιώσει, για ακόμη μία φορά, τη δεσπόζουσα θέση του ΙΤΕ στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι σε θέματα νανοεπιστημών, νανοτεχνολογίας και νανοϊατρικής σε μία περίοδο που η έρευνα και η καινοτομία μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης της χώρας.

 

Σπύρος Αναστασιάδης

Διευθυντής ΙΗΔΛ

Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Τηλ. 2810-391466, 391302

e-mail: spiros@iesl.forth.gr