Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας | Νέα

Ανακοινώσεις

08.12.2016

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας  (Ι.Τ.Ε.) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017

Κείμενο Προκήρυξης