Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Αξιοποίησης Νέας Γνώσης

 

Η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Αξιοποίησης Νέας Γνώσης έχει ως σκοπό την αύξηση του αντικτύπου της ερευνητικής δραστηριότητας του ΙΤΕ και υποστηρίζει όλα τα στάδια της μεταφοράς τεχνολογίας και τις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίηση των ερευνητικών επιτευγμάτων του Ιδρύματος και των ανθρώπων του.

Η Μονάδα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και διαμεσολάβησης σε ερευνητές του ΙΤΕ που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ερευνητικά αποτελέσματα και υποδομές και σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις με τεχνολογικές ανάγκες που μπορούν να καλυφθούν από την ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος. Υποστηρίζει με κατάλληλες υπηρεσίες όλο το φάσμα της δραστηριότητας έρευνας – καινοτομίας – ανάπτυξης – αξιοποίησης ανάλογα με τις ανάγκες των ερευνητών και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Η Μονάδα είναι τμήμα του Δικτύου ΠΡΑΞΗ μέσω του οποίου εξασφαλίζει την απαραίτητη επικοινωνία με την εθνική επιχειρηματική κοινότητα, διεθνή κανάλια δικτύωσης μέσω Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών όπως π.χ. το Enterprise Europe Network και το TTO Circle.

Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν ερευνητική, τεχνολογική και επιχειρηματική συνεργασία με το ΙΤΕ μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Μονάδα για να εντοπιστεί ο κατάλληλος συνεργάτης.

 

Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Αξιοποίησης Νέας Γνώσης ΙΤΕ

Κολοκοτρώνη 8

Τ.Κ. 105 61, Αθήνα

Τηλ.: 210 3607690, Fax: 210 3636109

E-mail: liaison@admin.forth.gr