ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΤΕ | Νέα

Ανακοινώσεις

ΕΚΛΟΓΗ_ΝΕΟΥ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ_ΣΤΟ_Ι
23.01.2017

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΤΕ

Ο Δημήτρης Πλεξουσάκης, καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΠΣ) του Ινστιτούτου Πληροφορικής, εξελέγη στις 22/12 Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και αναμένεται ο διορισμός του.

Σύντομο βιογραφικό

Ο Δημήτρης Πλεξουσάκης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και Ερευνητής / Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής από τον Ιανουάριο του 2012. Από το Μάρτιο του 2014 είναι Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Επίσης, διετέλεσε Διευθυντής του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης από το Δεκέμβριο του 2009 έως το Δεκέμβριο του 2012 και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών από το Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι τον Αύγουστο του 2010.

Έλαβε το Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1988 και M.Scκαι Ph.D. στην Επιστήμη Υπολογιστών από το DepartmentofComputerScience, UniversityofToronto, τα έτη 1990 και 1996 αντίστοιχα. Ήταν Επισκέπτης Καθηγητής στο Department of Computing and Information Sciences, Kansas State University (1995-1997), και Επίκουρος Καθηγητής στο Department of Computer Science and Engineering, University of South Florida (1997-1998). Διετέλεσε επίσης Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1999-2000) και τα Πανεπιστήμια της Βιέννης, CNAMκαι Orsay(2004-2005).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην περιοχή των Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων και Γνώσεων. Πιο συγκεκριμένα η έρευνά του αφορά Σχεδίαση Βάσεων Γνώσεων, Αναπαράσταση Γνώσης, Τυπικά Συστήματα Λογισμού, Χρονικές και Χωρικές Βάσεις Δεδομένων, Πληροφοριακά Συστήματα στο Σημασιολογικό Διαδίκτυο, και Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης σε περιοχές όπως η Διάχυτη Νοημοσύνη και η Γνωσιακή Ρομποτική. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στο συντονισμό και την εκτέλεση ανταγωνιστικών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχει περισσότερες από 190 δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά της Επιστήμης Υπολογιστών και μετέχει σε διεθνείς οργανωτικές επιτροπές και επιτροπές κρίσης συνεδρίων και περιοδικών. Επίσης μετέχει σε επιτροπές αξιολόγησης προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (H2020, ERC, FP5-FP7). Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας για την Πληροφορική και τα Μαθηματικά (ERCIM), υπεύθυνος για την ερευνητική συνεργασία των μελών της κοινοπραξίας. Επίσης, είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και της ACM, του IEEEκαι του ΑΑΑΙ.