Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου Ενεργειακού Επιθεωρητή για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κτήρια του ΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (με μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού) | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

28.02.2017 - 16.03.2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου Ενεργειακού Επιθεωρητή για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κτήρια του ΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (με μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού)