Εκπαίδευση φοιτητών από Πανεπιστήμιο της Αμερικής στο ΙΤΕ | Νέα

Press Releases

03.07.2017

Εκπαίδευση φοιτητών από Πανεπιστήμιο της Αμερικής στο ΙΤΕ

 (Photo: Ο Διευθυντής του ΙΗΔΛ Καθ. Σπύρος Αναστασιάδης και ο επικεφαλής της Ομάδος TCM Καθ. Γ. Κυριακίδης με την Ομάδα των φοιτητών από το WVU και το εργαστήριο του ΙΤΕ)

Στα εργαστήρια TCM του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ φιλοξενούνται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και για διάστημα 5 εβδομάδων μια ομάδα 9 φοιτητών από το Παν/μιο της West Virginia (WVU) των ΗΠΑ, με σκοπό την εκπαίδευση σε θέματα νανο-τεχνολογίας που σχετίζεται με την ανάπτυξη και χαρακτηρισμό διαφανών οξειδίων μετάλλων που βρίσκουν εφαρμογές στα διαφανή κυκλώματα (transparent electronic devices). Η εκπαίδευση της ομάδος των φοιτητών πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός προγράμματος συνεργασίας ΙRES με το Πανεπιστήμιο της WV και χρηματοδοτείται από τον Εθνικό φορέα NSF των ΗΠΑ.